Citat

Jag har jobbat på inspelningar i hela mitt liv, och gjort alla möjliga arbetsuppgifter. Det är ett lagarbete där alla har en viktig roll. Det är just därför jag tycker att Säkert set är viktig, eftersom den lyfter allas möjlighet att bidra till en schysst arbetsmiljö.
Alexander Karim.
Jag tycker att utbildningen är heltäckande. Den nya versionen är ännu bredare men samtidigt branschspecifik. Eftersom den är digital når vi fler företag i branschen än vad vi skulle gjort annars.
Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert Gröna arbetsgivare.
Det är med stor glädje jag tillkännager årets stipendiater. Både Dora Varga Karlssons och Gerda Södermans insatser visar hur ett engagerat och innovativt arbetsmiljöarbete i samverkan kan leda till stora vinster, både för företaget och medarbetarna
Maria Schönefeld, vd på Prevent.
Introduktionen är väldigt viktig. Att du förstår arbetsuppgifterna, vilka risker som finns och vilka hjälpmedel och skyddsutrustning man ska använda. För många är sommarjobbet första kontakten med arbetslivet, och det vill man ju att det ska vara något positivt
Ann Appelberg, projektledare Prevent
Det börjar sätta sig mer att jobba på det här sättet och vi är i ett läge där många bestämt sig för hur de vill ha det. Men de kan behöva stöttning i hur de gör det på bästa sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Stefan Wiberg, utvecklingschef Prevent.
Det finns många eldsjälar som på ett inspirerande sätt stärker arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet. Förra årets stipendiater visar hur ett starkt engagemang och en god samverkan kan lägga grunden till ett välfungerande arbetsmiljöarbete och hur det i sin tur kan bidra till verksamhetens framgång och medarbetarnas välmående.
Maria Schönefeld, vd på Prevent.
En bra och genomtänkt introduktion är oerhört viktig på många sätt och det här kan vara ett sätt att inspirera till att se över sina introduktioner,
Maria Morberg, Almega
Förhoppningen är att utbildningen ger en tydligare bild av hur vi skapar en trygg arbetsplats utan kränkningar och att de anställda vet vart de ska vända sig om situationer uppstår
Anders Fredriksson, central ombudsman, Unionen
Trygga Spår möter ett behov av kompletterande material till de utbildningar och rutiner som många bolag redan har. Det här är en välkommen satsning
Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.
Vi kan se att kunskapen om asbest hos de yngre är väldigt låg, därför är detta projekt viktigt för alla
Ulf Kvarnström på Byggnads
Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från handverktyg till gasbehållare, och ofta är det snabba ryck som gäller. Men last som inte är fastspänd kan bli elefanter i nacken vid en kollision
Johan Mellnäs, projektledare på arbetsmiljöorganisationen Prevent.
– Vi hoppas ge kunskap och mod att prata om frågorna, så att man inte står handfallen när en kvinna blivit gravid eller när det behövs en fullt utrustad toalett för att byta mensskydd.
Malin Strömberg, projektledare på Prevent.
Att bli tilldelad Arbetsmiljöstipendiet betyder otroligt mycket. Det är ett kvitto på att det jobb vi har gjort gett resultat
säger Klara Himmelmark, skyddsombud och omsorgsmedarbetare
 Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin.
Maria Schönefeld, vd på Prevent
Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas.
Lena Skärhult, projektledare på Prevent.
Handintensivt arbete riskerar att leda till belastningsskador i bland annat händer och underarmar. Besvären kommer ofta smygande och kan ta lång tid att utveckla. I värsta fall kan det leda till långvariga besvär som påverkar både arbete och fritid
Peter Johansson, belastningsergonom vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.
Att vi behöver röra på oss och ta tid för återhämtning, det tror jag att alla vet. Utmaningen är ofta att få till det i vardagen. Materialet Rörelse och variation på jobbet fokuserar på enkla och konkreta tips för att få in mer rörelse och variation på jobbet.
Lisa Markström, projektledare på Prevent
Arbetsgivare som har en hälsofrämjande arbetsmiljö står starka i kampen om att rekrytera och behålla kompetens. Självfallet väljer den som kan att arbeta på en trevlig och hälsosam arbetsplats om man kan välja
Maria Schönefeld, vd på Prevent
Vi har en bransch som är riskfylld, vi har fortfarande mycket handpåläggning och tung hantering. Så det absolut viktigaste, förutom samverkan, är att kunna jobba förebyggande för att se signaler i god tid. Vi hoppas att den här utbildningen bidrar till att öka kunskaperna om detta.
Benny Kolnby, Livsmedelsarbetarförbundet.
Handhållna verktyg kan ge besvär som domningar, nedsatt känsel i händerna och smärta i armar och axlar.
Angelika Lang, IF Metall
Kostnader är den vanligaste konfliktytan inom djursjukvården. Kunskap och kommunikation om försäkringsskydd, behandlingsmetoder och hur djursjukvård finansieras är viktigt. Här kan djurägare och djursjukvårdspersonal bli bättre på att mötas.
Tove Särkinen, Sveriges Veterinärförbund.
Det finns många vardagskämpar på våra arbetsplatser som gör mycket för arbetsmiljön. Förra årets stipendiater visar som alltid toppen av isberget på engagerade och kunniga chefer och skyddsombud som inte tappar siktet på en god arbetsmiljö trots att förhållanden varit extra svåra under rådande pandemi.
Maria Schönefeld, vd på Prevent.
Vi har gemensamt tagit fram Bullerguiden för att ge arbetsgivare och skyddsombud ett bra stöd i det förebyggande arbetet. Med ett väl fungerande förebyggande arbete kan man minska risken att anställda utsätts för skadligt buller.
Christer Roos på Byggnads
” Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar”.
Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet.
Att veta hur man ska hantera en hotfull situation skapar större trygghet hos personalen, och att behålla lugnet i ett pressat läge kan i sig bidra till att situationen blir mindre allvarlig.
Fredrik Beskow, projektledare Prevent
Det har varit ett väldigt speciellt år på grund av pandemin och båda årets stipendiater är inspirerande exempel på hur man kan få samverkan att fungera även under pandemin
Maria Schönefeld, vd på Prevent.
Vi har ju fått helt nya risker i branschen, till exempel med elbilar och batterier. Det här är ett bra sätt att komma ut med den kunskapen. Skriften och checklistan är bra underlag för att göra riskbedömningar.
Conny Lundberg, IF Metalls representant i projektet..
Checklistan ger exempel på de frågor som är allra viktigast. Sedan kan man ta hjälp av andra checklistor för att fördjupa sig i till exempel distansarbete.
Lisa Markström
Det varierande arbetet kan också göra det svårt att kommunicera krav och gränser, något vi vill underlätta genom utbildningen Trygg assistent
Lia Scheding, Kommunal.
Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet
Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola
Att få klarhet i de organisatoriska frågorna hjälper till att hitta rätt åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö
Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent
Syftet är att hjälpa verksamheter med förberedelserna så att vaccinationer på arbetsplatsen kan göras på ett tillgängligt och smittsäkert sätt.
Lisa Markström, projektledare på Prevent.
Vi vet att det finns fler inspiratörer där ute och att det finns de som har varit särskilt snabba att ställa om under pandemin.
Maria Schönefeld, vd på Prevent.
Tvätterier har en utmanande arbetsmiljö med många olika moment och arbetsuppgifter. Att arbetsgivare och anställda samverkar kring arbetsmiljön är en förutsättning för att få en hållbar förändring. Med den här vägledningen blir det enkelt att göra det.
Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metall.
Men hur framtiden kommer att se ut är förstås svårt att säga. Att det inte kommer se ut som före pandemin, det kan vi utgå från. Den stora utmaningen är att få ihop det, att kunna blanda klassrumsutbildningar i realtid med digitala lösningar tror jag är en framkomlig väg.
Maria Schönefeld
Digitaliseringen har gått oerhört snabbt de senaste sex månaderna och intresset för att utbilda på distans har ökat drastiskt. Här passar det verkligen bra att Johan Sund kommer in i vår organisation
Maria Schönefeld, vd för Prevent
Bussförare ska ha möjlighet att ta till sig denna kunskap på ett enkelt sätt.
Mario Gavran, Kommunal
Vi hoppas att den ska nå så många av Sveriges bussförare som möjligt.
Jan Arvidsson, Sveriges Bussföretag
Coronapandemin har förändrat vårt sätt att arbeta för evigt. Det kommer aldrig mer att bli som förr.
Maria Schönefeld, vd Prevent
Som arbetsgivare ska man se till att arbetsmiljön är trygg och säker både för dem som sommarjobbar och för alla andra anställda. Därför är det viktigt att göra en ordentlig riskbedömning av arbetsmiljön. Just nu måste man också bedöma de risker som hänger ihop med det nya coronaviruset
Johan Mellnäs, projektledare Prevent
Jag är väldigt nöjd över att vi fått till en sida där allt är samlat för bil- och industrilackeringsbranschen. Att skapa en god arbetsmiljö är enklare när det är lätt att hitta rätt underlag och information.
Linda-Li Käld, ombudsman på Målarna
Checklistan ska vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet och hjälpa företagen att fokusera på rätt saker. Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön så det här är en stor utmaning.
Malin Strömberg, projektledare
Prevent har arbetat för högtryck för att ta fram den här checklistan. Vi bjuder gärna på vår kunskap för att hjälpa till och underlätta riskbedömningarna.
Maria Schönefeld, vd på Prevent
Det finns många duktiga, engagerade personer i vårt arbetsliv väl värda att uppmärksamma. De gör ett väldigt viktigt arbete, inte bara genom att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Deras arbete är också ett betydelsefullt kitt som håller ihop och påverkar allt från trivseln till företagets effektivitet.
Maria Schönefeld, vd på Prevent
Fördelen med att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med andra är att du både får nya kunskaper och möjlighet att diskutera olika situationer med andra. Du får jobba praktiskt tillsammans med chefer och skyddsombud, och har en plan med dig hem för hur du ska fortsätta.
Frida Fossland, utbildningschef på Prevent
Vi tycker att Schysst stall är ett bra komplement till det vi redan gjort. Det är ett svårt ämne att arbeta med, och vi vill stärka oss så mycket vi kan för att förebygga, och agera rätt om det händer tråkiga saker
Sara Danielsson, ridskolechef
Vi hoppas att sajten kan bli ett praktiskt stöd i redaktionernas förebyggande arbete och bidra till att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö.
Hanna Johansson, projektledare på Prevent
Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal, lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm.
Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.
De här korta och kärnfulla filmerna syftar till att få igång samtal och slå hål på vissa myter som finns om både stress, hälsa och arbetsmiljö. På så vis blir de förhoppningsvis vänliga brandfacklor som kan väcka inspiration och livgivande samtal på arbetsplatsen
Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare.
Det är väldigt bra att träffa chefer och skyddsombud. Vi får förståelse för vad de behöver och har i de flesta fall ett konkret verktyg att rekommendera som det kan ta med hem till sin arbetsplats och börja jobba med.
Ann Appelberg, projektledare på Prevent