Besöksnäringen utbildar för schystare arbetsplatser

Report this content

Schyst på jobbet är en ny arbetsmiljöutbildning riktad till alla inom turism, hotell och restaurang. Fokus ligger på gemenskap och samarbete för att förhindra kränkande jargong, sexuella trakasserier och lära sig hantera gäster som går över gränsen.

Besöksnäringen handlar om att ge gäster och kunder fina upplevelser. Samma positiva känsla ska givetvis prägla även arbetsmiljö och samspel mellan kollegor i branschen.

Webbutbildningen Schyst på jobbet är ett perfekt sätt att välkomna och möta nya talanger i en bransch där många medarbetare får sina första erfarenheter i svenskt arbetsliv.

Utbildningen är framtagen av arbetsgivare och fack tillsammans, och kan genomföras i egen takt på dator eller mobil. Deltagarna får chans att bygga upp grundläggande arbetsmiljökunskaper, men även rutinerade medarbetare, chefer och skyddsombud har utbyte av utbildningen.

När samhället återgår till det normala efter pandemin finns det stort behov attrahera nya medarbetare. Därför är utbildningen extra värdefull just nu.

– Det handlar om att öka både medvetenhet och kunskap om sådant som ligger bortom den fysiska arbetsmiljön. Frågor som stress och kränkningar är lika viktigt att hantera. Allt finns samlat i ett paket i den här utbildningen, som vi tror kommer att få ett bra genomslag, säger Anders Reuter, arbetsrättsjurist på Visita.

Som guide genom hela utbildningsmaterialet finns Sveriges mästerkock år 2020, Sofia Henriksson. I filmade nedslag gör hon besök på olika arbetsplatser och ställer frågor som alla medarbetare kan relatera till i sin vardag.

– Förhoppningen är att utbildningen ger en tydligare bild av hur vi skapar en trygg arbetsplats utan kränkningar och att de anställda vet vart de ska vända sig om situationer uppstår, säger Anders Fredriksson, central ombudsman, Unionen.

Webbutbildningen tar en dryg timme att genomföra och när som helst är det möjligt att ta en paus. Den avslutas med ett kunskapstest.

– Schyst på jobbet skapar en känsla av delaktighet och har rätt ton för att nya medarbetare ska få insikt och förståelse för vad som är viktigt i en god arbetsmiljö. Allt handlar om att vara förberedd och jobba systematiskt, säger Marie Birgersson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Länk till utbildningen: https://www.prevent.se/schyst-pa-jobbet

Kontaktpersoner

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent: 08-402 02 03, lisa.ronnback@prevent.se

Anders Fredriksson, Unionen: 08-504 157 33, anders.fredriksson@unionen.se

Marie Birgersson, Hotell- och restaurangfacket: 031-339 60 06, marie.birgersson@hrf.net

Kent Johansson, Hotell- och restaurangfacket, 08-588 098 21, kent.johansson@hrf.net

Dan Jormvik, Visita: 070-559 77 07, dan.jormvik@visita.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förhoppningen är att utbildningen ger en tydligare bild av hur vi skapar en trygg arbetsplats utan kränkningar och att de anställda vet vart de ska vända sig om situationer uppstår
Anders Fredriksson, central ombudsman, Unionen