Minska olycksrisken genom bra introduktion

Report this content

Att byta jobb är en stor sak för en individ och en viktig investering för företaget. För att kunna arbeta tryggt och säkert är det viktigt med en bra introduktion. Arbetsmarknadens parter inom industrin har tillsammans med Prevent tagit fram en guide för den som ska planera och genomföra en introduktion.

Alla som börjar på ett nytt jobb, oavsett om personen är ny i arbetslivet eller byter tjänst, behöver en introduktion för att få kunskaper om riskerna på arbetsplatsen och hur man ska jobba säkert. En bra introduktion är grunden för en säker och trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa.

– Det är en ganska stor stressfaktor att vara ny på en arbetsplats. Du kan bli kognitivt överbelastad av alla nya intryck. Det kan också stressa att du inte är van vid arbetsmiljön och att det tar tid att bli en del av arbetsgemenskapen, säger Magnus Skagerfält på Sveriges Ingenjörer.

Guiden är framtagen av Prevent tillsammans med parterna inom industrin. Den är ett stöd för arbetsgivare som ska planera och genomföra en introduktion. I guiden finns punkter som är bra att tänka på före, under och efter introduktionen. Den tar även upp situationer för in- och uthyrd personal.

– Det är en steg för steg-guide som tydliggör att arbetet med introduktionen börjar redan innan den anställda kommer på plats och fortsätter tills personen och övrig personal känner sig trygga och säkra. Den är också lätt att anpassa för olika verksamheter och yrkesroller, säger Magnus Persson på Teknikföretagen.

I en introduktion är det viktigt att förbereda utbildningar, att gå igenom instruktioner och rutiner samt att följa upp hur allt fungerat. Det är några av punkterna som guiden tar upp.

Att lära sig nya arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner kan ta tid. Den som är ny ska inte behöva känna press att lära sig allt på en gång. Under introduktionen är det därför viktigt att avsätta tid för repetition och frågor.

– Risken är att man trycker in för mycket information på en gång. Fokusera på det viktigaste först och portionera ut resten. En bra och genomtänkt introduktion är oerhört viktig på många sätt och det här kan vara ett sätt att inspirera till att se över sina introduktioner, säger Maria Morberg på Almega.

Guiden är kostnadsfri och finns på prevent.se/introduktion/industrin. Där finns också en film där olika företag berättar om hur de håller introduktioner och annat som kan vara till nytta vid en introduktion.

Kontaktpersoner:

Magnus Persson, arbetsmiljöexpert Teknikföretagen, 070-508 64 48, magnus.persson@teknikforetagen.se

Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare Almega, 070-319 93 15, maria.morberg@almega.se

Magnus Skagerfält, sakkunnig Sveriges Ingenjörer, 070-202 77 90, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se

Angelika Lang, ombudsman, IF Metall, 08-786 83 63, angelika.lang@ifmetall.se

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

En bra och genomtänkt introduktion är oerhört viktig på många sätt och det här kan vara ett sätt att inspirera till att se över sina introduktioner,
Maria Morberg, Almega