Spel ska få oss att prata om kränkningar

Report this content

Första steget att förebygga kränkningar på jobbet är att börja prata om hur man har det. Ett spel där en grupp kollegor med hjälp av sina telefoner i realtid svarar på frågor – om hur man bemöter varandra, skämtar, om jargongen – får igång det viktiga samtalet.

– Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal, lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent. 

Inkludo, som spelet heter, är kostnadsfritt och finns på Prevents webbplats. Det är en live-enkät som spelas i realtid med minst fyra deltagare och en spelledare som med fördel är chef eller arbetsledare. Deltagarna svarar på frågor om hur de har det på jobbet, jargongen, hur de bemöter varandra, lyssnar, skämtar, om de säger vad de tycker till varandra, är uppriktiga mot chefen och så vidare. Utifrån svarens utfall får man tips hur man kan jobba vidare.

– Vi har tagit fram situationer där alla kan känna igen sig. När vi sedan ser vad de andra tycker kan vi börja prata om vad som är okej hos oss. Vi lär känna oss själva och företaget mognar som arbetsplats, säger Johan Mellnäs, projektledare. 

Enligt Arbetsmiljöverket upplever en av tio att kränkande särbehandling från en chef eller medarbetare är orsak till deras arbetsrelaterade besvär. Undersökningar visar också att sjukfrånvaro och olust inför arbetet hänger ihop med förekomsten av kränkande särbehandling.

Förutom spelet har en digital checklista mot kränkande särbehandling tagits fram. Den är ett handfast stöd för chefen att strukturera arbetet mot kränkande särbehandling.

Inkludo och övriga material om kränkande särbehandling är framtagna tillsammans med företrädare från arbetsgivare och fackförbund som representerar Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Här hittar du spelet Inkludo.

Här finns checklistan.

Kommentarer från arbetsmarknadens parter

Viktoria Lundkvist, arbetsrättsjurist Industriarbetsgivarna

— Det svåra har varit att hitta en balans på frågorna till Inkludo. De behövde vara enkla att svara på men måste leda till en seriös diskussion. Men jag tror vi lyckats med det. Spelet går att använda på de flesta typer av arbetsplatser. Det är bra sätt för chefer och arbetsgrupper att komma igång. Om de sedan behöver gå vidare finns det fördjupningsmaterial och experter som företagshälsovården eller andra sakkunniga som kan hjälpa till.

Peter Larsson, ombudsman Kommunal

— Det har varit inspirerande att jobba med Inkludo. Eftersom det är interaktivt och direkt ser du på en gång vad dina medarbetare tycker i en fråga. Ofta tror vi att kränkande särbehandling inte finns hos oss, men när man börjar prata om det ser man att det är det även hos oss. Jag tror att det är många arbetsplatser som kan ha nytta av Inkludo.

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare Unionen

— Med Inkludo kan ni förbättra samtalsklimatet och tydligare se vilka värderingar som finns på er arbetsplats. Det är en av vägarna till en schysst arbetsplats. Tar ni sedan hjälp av checklistan mot kränkande särbehandling kan ni verkligen få det förebyggande arbetet på plats, med riktlinjer och dokumentation.

Kontaktpersoner

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, 08-402 02 26, 070-523 00 33,

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare Industriarbetsgivarna, 08-762 72 22, 070-341 77 36, 

Peter Larsson, ombudsman Kommunal, 070-337 56 78,

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare Unionen, 08-504 15 888, 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal, lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm.
Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.