Tågpersonal lär sig hantera konfliktsituationer

Report this content

Personer inom spårbunden trafik är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både personalen och deras arbetsgivare få stopp på. Nu lanserar Prevent Trygga Spår, en kostnadsfri webbutbildning om att hantera hot och våld för anställda inom spårbunden trafik.

Anmälda arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld som leder till sjukfrånvaro ligger högt inom spårbunden trafik.* Att ge till exempel tågvärdar och konduktörer ökade kunskaper om konflikthantering kan göra det lättare att hantera hotfulla situationer och motverka att svåra situationer trappas upp.

– Fördelen med en webbutbildning är att var och en kan ta del av den på ett enkelt och flexibelt sätt när det finns en stund över. Förhoppningen är att de som genomför utbildningen i grupp också tar chansen att starta en dialog och utbyter erfarenhet om hot och våld, säger Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman på Seko.

Utbildningen Trygga Spår är interaktiv med fokus på att ge deltagarna möjlighet att reflektera över beteenden hos passagerare och se hur man kan bemöta dem. Syftet är att öka beredskapen för hotfulla situationer och minska risken för allvarliga konsekvenser. Utbildningen är framtagen av Prevent tillsammans med arbetsgivarorganisationen Tågföretagen och fackförbunden Seko, ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer.

– Trygga Spår möter ett behov av kompletterande material till de utbildningar och rutiner som många bolag redan har. Det här är en välkommen satsning, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.

Utbildningen innehåller också en separat del som ska ge chefer stöd för att jobba praktiskt med området hot och våld. Hela utbildningen är kostnadsfri, fungerar på dator, surfplatta eller mobil och tar cirka 60 minuter att genomföra.

Du hittar utbildningen på prevent.se/sparbunden

Kontaktpersoner:

Nathalie Robert Edgar, projektledare Prevent, 0706-09 32 51, nathalie.robert.edgar@prevent.se

Helené Zallin, arbetsmiljöombudsman Seko, 010-4821950, helene.zallin@seko.se

Anders Karlsson, arbetsmiljöexpert Tågföretagen/Almega, 08-762 69 85, anders.karlsson@almega.se

* Källa: Arbetsmiljöverket, anmälda arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro 2021

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trygga Spår möter ett behov av kompletterande material till de utbildningar och rutiner som många bolag redan har. Det här är en välkommen satsning
Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Tågföretagen.