Så minskar du riskerna med handintensivt arbete

Report this content

Många svenskar har ett arbete där de riskerar att få belastningsskador i händer och underarmar. Men det finns goda förutsättningar att minska riskerna. Prevent har nu tagit fram en steg för steg-guide för att komma igång.

Arbete som är handintensivt innebär upprepade handrörelser som sker i ett högt tempo och med kraft. Det förekommer i många branscher.

– Handintensivt arbete riskerar att leda till belastningsskador i bland annat händer och underarmar. Besvären kommer ofta smygande och kan ta lång tid att utveckla. I värsta fall kan det leda till långvariga besvär som påverkar både arbete och fritid. Det är därför viktigt att upptäcka och förebygga risker i arbetet och även identifiera tidiga tecken på skador, säger Peter Johansson, belastningsergonom vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

För att hjälpa företag att undvika skador och besvär vid handintensivt arbete lanserar nu Prevent en guide i fyra steg för att komma i gång med det förebyggande arbetet. Det finns också en film som förklarar vad handintensivt arbete är och exempel på åtgärder som kan minska riskerna. Materialet är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och med Peter Johansson som sakkunnig expert.

Lena Skärhult, projektledare på Prevent, hoppas att webbsidan ska vara ett stöd för arbetsgivare att förebygga och hantera risker vid handintensivt arbete, så att fler kan hålla ett helt yrkesliv utan skador.

– Det går att förebygga skador som är relaterade till handintensivt arbete, och det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att bli medveten om vad som orsakar problemen får man bättre förutsättningar att göra något åt det, säger hon.

Peter Johansson ser många fördelar med att frågan lyfts på fler arbetsplatser.

– Genom att uppmärksamma den här frågan kan vi på sikt utveckla bättre metoder i arbetslivet och bygga bort onödigt repetitiva moment så att medarbetare inte behöver utveckla långvarig smärtproblematik, säger han.

Här hittar du steg för steg-guiden www.prevent.se/handintensivt

Så tycker parterna som varit med och tagit fram webbsidan:

Malin Nilsson, Arbetsmiljöexpert, Svensk Näringsliv:

Jag hoppas att webbsidan Handintensivt arbete kan bidra till att öka kunskapen om vad handintensivt arbete är och att chefer i verksamheter där handintensivt arbete förekommer kan få stöd och förståelse för hur man kan gå tillväga för att hantera riskerna med det. Det är viktigt att öka kunskapen så att skador och besvär som orsakas av handintensivt arbete förebyggs och minskar.

Daniel Hellkvist, Central Ombudsman, LO (IF Metall):

– Handintensivt arbete kan leda till skador i händer och fingrar som kan vara svåra att återhämta sig från. Det är viktigt att fånga upp besvären i god tid, innan det har gått för långt. Jag tror att webbsidan Handintensivt arbete kan hjälpa till att uppmärksamma den här frågan och sprida kunskap om hur man gör riskbedömningar och minimerar riskerna i den här typen av arbete - och leda till färre arbetsskador för våra medlemmar. 

Kontakt:

Lena Skärhult, projektledare, Prevent, 072–0644018, lena.skarhult@prevent.se

Peter Johansson, specialist inom ergonomi, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, 018–6113647, peter.johansson@medsci.uu.se

Malin Nilsson, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv, 070–5680961, malin.nilsson@svensktnaringsliv.se

Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert, Svensk Handel, 070–256 02 88, katrin.dagergren@svenskhandel.se

Daniel Hellkvist, central ombudsman, IF Metall, 070–2827964, daniel.hellkvist@ifmetall.se

Annette Dalkarls, central ombudsman, Handelsanställdas förbund, 010–4508741, annette.dalkarls@handels.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Handintensivt arbete riskerar att leda till belastningsskador i bland annat händer och underarmar. Besvären kommer ofta smygande och kan ta lång tid att utveckla. I värsta fall kan det leda till långvariga besvär som påverkar både arbete och fritid
Peter Johansson, belastningsergonom vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.