Så blir sommarjobbet säkert

Report this content

För att sommarjobbet ska bli en rolig och lärorik erfarenhet finns det sådant som är viktigt att tänka på. Särskilt den här sommaren, i och med det nya coronaviruset. Här ger Ann Appelberg och Johan Mellnäs på arbetsmiljöorganisationen Prevent sina bästa råd till unga anställda och till arbetsgivare.

I år kommer färre än vanligt att kunna sommarjobba på grund av det nya coronaviruset. Den som är under 18 år får till exempel inte arbeta inom vård och omsorg om det finns risk för att komma i kontakt med patienter som är sjuka i covid-19. Men eftersom det nya coronaviruset är spritt i samhället är det svårt att helt undvika att minderåriga utsätts för smittan.

– Som arbetsgivare ska man se till att arbetsmiljön är trygg och säker både för dem som sommarjobbar och för alla andra anställda. Därför är det viktigt att göra en ordentlig riskbedömning av arbetsmiljön. Just nu måste man också bedöma de risker som hänger ihop med det nya coronaviruset, säger Johan Mellnäs på Prevent.

En bra introduktion är avgörande för att sommarjobbaren ska kunna göra sitt jobb på ett säkert sätt. Det handlar till exempel om att gå igenom arbetsuppgifterna, vilka risker som finns och vilka hjälpmedel och skyddsutrustning man ska använda.

– I årets introduktion är det också viktigt att komma ihåg att ta upp de särskilda regler som finns för att undvika smitta av nya coronaviruset. Här har företagen ofta egna riktlinjer som sommarjobbaren behöver få ta del av, säger Ann Appelberg på Prevent.

Det finns speciella regler för minderåriga i arbetslivet när det gäller både arbetstider och arbetsuppgifter. Den som är under 18 år ska också ha en handledare som hela tiden finns till hands för frågor och som stöd. Det ska vara både trivsamt och säkert på jobbet, och ingen ska behöva utsättas för risker eller drabbas av till exempel belastningsskador.

– Även om man bara jobbar ett par veckor under sommaren ska man inte slarva med ergonomin. De som är under 18 år får inte lyfta för tungt, och både för dem och för alla andra är det viktigt att använda de hjälpmedel som finns och att ta pauser och variera arbetet så mycket det går. Då minskar man risken för skador, säger Ann Appelberg.

Om den som sommarjobbar råkar ut för något på jobbet, som att få ont i kroppen, bli utsatt för en hotfull situation eller vara med om en olycka, är det viktigt att prata med närmaste chef.

– Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som ska sätta in åtgärder för att göra den säker. De anställda ska hjälpa till genom att följa alla säkerhetsbestämmelser och berätta för chefen om han eller hon upptäcker någon risk. På så sätt hjälps man åt att skapa en bra arbetsmiljö och positiva erfarenheter av arbetslivet, säger Johan Mellnäs.

Tips till dig som ska sommarjobba

Se alltid till att du har fått instruktioner och förstått dem innan du gör en ny arbetsuppgift.

Om du känner dig osäker, be om mer instruktioner. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Om du tycker du får för mycket information för fort, be din handledare att repetera informationen.

Använd alltid de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som krävs.

Se till att du vet vad du ska göra i nöd- och krissituationer.

Rapportera tillbud (nästan-olyckor) och olyckor till din närmaste chef eller handledare.

Tips till dig som tar emot sommarjobbare

Vilka regler som gäller minderåriga i arbetslivet hittar du hos Arbetsmiljöverket i föreskrifterna Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Gör en riskbedömning av jobbet med särskild hänsyn tagen till den som är under 18 år.

I coronatider, använd Prevents checklista Corona och covid-19 för att bedöma de speciella risker som finns just nu.

Informera om företagets särskilda riktlinjer med anledning av nya coronaviruset.

Utse alltid en handledare till unga under 18 år.

Se till att få sommarjobbaren att känna sig välkommen i gänget till exempel genom att uppmuntra till fikapaus med de andra.

Mer om vad som gäller på sommarjobbet: prevent.se/sommarjobb

Kontakt

Ann Appelberg, projektledare, 073 688 54 59

Johan Mellnäs, projektledare, 070 523 00 33

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Som arbetsgivare ska man se till att arbetsmiljön är trygg och säker både för dem som sommarjobbar och för alla andra anställda. Därför är det viktigt att göra en ordentlig riskbedömning av arbetsmiljön. Just nu måste man också bedöma de risker som hänger ihop med det nya coronaviruset
Johan Mellnäs, projektledare Prevent