80 år i arbetsmiljöns tjänst

Report this content

I år fyller Prevent 80 år. Det är i en tid när det händer mycket i arbetslivet och efterfrågan på kunskap inom arbetsmiljö är stor. Genom Prevent samverkar fack och arbetsgivare för en bättre arbetsmiljö både nu och i framtiden.

Utmaningarna har förändrats genom åren, men uppdraget är fortfarande detsamma. 1942 var olyckstalen på arbetsplatserna i landet höga. Därför såg fack och arbetsgivare ett behov av att samarbeta kring arbetsmiljön och bildade Prevent. Genom samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivare skulle arbetsplatser enklare få en bättre arbetsmiljö och förebygga skador och sjukdomar kopplade till arbetet. Det gäller också i dag.

– För många är det avgörande att ha en bra arbetsmiljö för att stanna kvar på jobbet. Arbetsgivare som har en hälsofrämjande arbetsmiljö står starka i kampen om att rekrytera och behålla kompetens. Självfallet väljer den som kan att arbeta på en trevlig och hälsosam arbetsplats om man kan välja, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Pandemin har skakat om verkligheten för många svenska företag. Många har jobbat hemifrån och butiker och andra verksamheter har förändrats. Behovet av riskbedömningar har varit stort och många har använt Prevents checklistor.

Tekniken tar stora språng framåt. Under åren har Prevent ständigt uppdaterat och anpassat utbudet av verktyg och utbildningar för att möta dagens arbetsplatsers behov.  Arbetslivet påverkas mycket av digitaliseringen. Digital teknik i form av artificiell intelligens och automatisering blir allt vanligare. Hur påverkar samspelet mellan människa och maskin oss? Vilka behov uppstår och hur möter vi dem?

– Allt fler kommer att byta jobb och kompetensväxla ett antal gånger under sitt arbetsliv. Arbetsmiljön är en av nycklarna för att klara av att utveckla det effektiva och hållbara arbetslivet som alla strävar efter. Prevent har en viktig roll att spela här med att ta fram användbar kunskap för företagens arbetsmiljöarbete, säger Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmiljö på Svenskt Näringsliv och styrelseordförande för Prevent.

I 80 år har Prevent levererat kunskaper och information till chefer, skyddsombud och anställda – oavsett problem eller förutsättningar. Prevent arbetar för att ge dem de bästa lösningarna för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö på sina arbetsplatser.

1 juni kl 9–10 arrangerar Prevent ett webbinarium med framtidsspaningar om arbetsmiljön.
Läs mer och anmäl dig här:
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/109932

Se även Prevents tidslinje 1942–2022  
https://www.prevent.se/om-prevent/tidslinje/

Kontakter

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmiljö på Svenskt Näringsliv och styrelseordförande för Prevent, 08-55 34 32 53, carina.lindfelt@svensktnaringsliv.se

Robert Jakobsson, projektledare, 072-064 58 27, robert.jakobsson@prevent.se  

Taggar:

Prenumerera

Citat

Arbetsgivare som har en hälsofrämjande arbetsmiljö står starka i kampen om att rekrytera och behålla kompetens. Självfallet väljer den som kan att arbeta på en trevlig och hälsosam arbetsplats om man kan välja
Maria Schönefeld, vd på Prevent