Hjärnvänliga arbetsplatser framtidens melodi

Report this content

Genom att anpassa arbetet efter människans sätt att bearbeta omvärlden kan vi göra arbetsmiljön mer hjärnvänlig. Det handlar om sådant som att undvika multitasking och att fokusera på en sak i taget. Då minskar risken att vi gör fel, samtidigt som vi blir mer effektiva och mår bättre.

Att försöka skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö brukar benämnas som kognitiv ergonomi, och handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med varandra, omgivningen och tekniken. Genom att anpassa tekniken till människans sätt att ta in och bearbeta omvärlden blir vi inte bara mer effektiva utan mår också bättre. Det åskådliggörs i fem korta filmer, ”Cecilia förklarar” med forskaren Cecilia Berlin.

– Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet. På så sätt kan vi minska risken att göra fel, tappa fokus, glömma bort eller blanda ihop saker, säger Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola.

En av filmerna handlar om multitasking, något som forskningen har visat att vi människor faktiskt inte klarar av, åtminstone inte om vi vill nå ett bra resultat. Visst kan vi lyssna på radio samtidigt som vi pratar om något annat, men det är lätt att tappa tråden, göra ofrivilliga pauser eller kanske råka säga fel ord.

– Multitasking kan verka som en superkraft, men i själva verket växlar vi vår uppmärksamhet mellan två saker så att båda uppgifterna blir sämre. Kan vi välja att fokusera på en sak i taget så är det att föredra, säger Cecilia Berlin.

Till varje film hör diskussionsfrågor att använda i arbetsgruppen för att tillsammans fundera ut hur just er arbetsplats skulle kunna bli mer hjärnvänlig. Det finns också en ordlista som förklarar begreppen inom kognitiv ergonomi, och ett poddavsnitt om ämnet.

Till filmer och övrigt material om hjärnvänlig arbetsmiljö

Kommentarer från Svenskt Näringsliv, LO och PTK som tillsammans med Prevent tagit fram materialet:

Åsa Dahlfors, expert, rådgivare arbetsmiljö, Industriarbetsgivarna
— För att arbeta förebyggande med kognitiv ergonomi är det viktigt att känna till vad det är. Därför välkomnas det material och de filmer Prevent tagit fram. Jag är övertygad om att ökande kunskaperna kommer att göra det lättare för arbetsgivare, chefer och skyddsombud att diskutera och arbeta vidare med att förebygga den här typen av belastningsergonomi.

Ann Lundberg, ombudsman och jurist PTK:
– Genom att filmerna tydligt visar att det är helt normalt att bli mentalt uttröttad av jobbet om inte de kognitiva förutsättningarna är de rätta, hoppas jag att det nu kommer igång konstruktiva diskussioner om de kognitiva ergonomiska utmaningarna som finns på den egna arbetsplatsen, så att målet nås – fler hjärnvänliga arbetsplatser.

Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare, LO
– Arbetet känns mer meningsfullt och roligare när både hjärnan och resten av kroppen utför ett arbete i samklang med sina arbetsverktyg och kunder eller patienter. Det här är ett verktyg som kan hjälpa chefer och skyddsombud att tillsammans med arbetstagarna skapa arbetsplatserna man pratar om på stan som de friska och attraktiva arbetsplatser där man skulle vilja jobba.

Kontaktuppgifter

Ann Appelberg, projektledare, Prevent, 0736-88 54 59, ann.appelberg@prevent.se

Cecilia Berlin, docent produktionsergonomi, Chalmers tekniska högskola, 031-772 10 00, cecilia.berlin@chalmers.se

Åsa Dahlfors, expert, rådgivare arbetsmiljö, Industriarbetsgivarna, 070-585 53 63 asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

Ann Lundberg, ombudsman och jurist PTK, 070-5111 288, ann.lundberg.westermark@ptk.se

Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare, LO, 070-384 48 44, carola.lofstrand@lo.se


 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag vill öka kunskapen om hur vår hjärna fungerar som bäst, och hur man kan hjälpa hjärnan så att det går smidigt på jobbet
Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi på Chalmers tekniska högskola