Tvätteriets ergonomi förebygger belastningsskador

Report this content

Att jobba på tvätteri kan leda till belastningsskador. Arbetet innebär ofta tunga lyft och enformiga arbetsuppgifter. Men det går att göra något åt riskerna. Prevent har tillsammans med IF Metall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och RISE tagit fram vägledningen Tvätteriets ergonomi som guidar till bra arbetsmiljö.

– Tvätterier har en utmanande arbetsmiljö med många olika moment och arbetsuppgifter. Att arbetsgivare och anställda samverkar kring arbetsmiljön är en förutsättning för att få en hållbar förändring. Med den här vägledningen blir det enkelt att göra det, säger Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metall.

Genom att använda vägledningen Tvätteriets ergonomi tillsammans på arbetsplatserna kan tvätterierna förebygga belastningsskador och utveckla en hållbar arbetsplats. Det kan till exempel handla om att göra arbetet mer varierat genom att byta arbetsuppgifter med varandra och undvika arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd.

Tvätteriets ergonomi är utformad för att tvätterierna enkelt ska kunna kartlägga riskerna i arbetet och göra en plan för hur riskerna ska åtgärdas och följas upp.

– Det är viktigt att man på tvätterierna undersöker vilka risker som finns och sedan försöker hitta förebyggande åtgärder. Grunden är att utforma arbetsstationerna så ergonomiskt som möjligt och att undvika repetitivt arbete genom att skapa variation, säger Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM.

Tvätteriets ergonomi kan användas för hela tvätteriet, för ett avgränsat område eller för en produktionslinje. Materialet utgår från lokal samverkan mellan arbetsgivare och anställda. Genom att arbeta tillsammans kan man förbättra arbetsmiljön – och behålla de framsteg som görs.

Tvätteriets ergonomi är framtaget av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter IF Metall och IKEM samt RISE och tvätterier i Sverige.

Tvätteriets ergonomi hittar du på prevent.se/tvatteri

Kontakt:

Ann Appelberg, projektledare, Prevent, 0736 88 54 59, ann.appelberg@prevent.se

Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metall, 070 208 96 85, tommy.thunberg.bertolone@ifmetall.se

Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM, 070 682 72 29, camilla.backlund@ikem.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tvätterier har en utmanande arbetsmiljö med många olika moment och arbetsuppgifter. Att arbetsgivare och anställda samverkar kring arbetsmiljön är en förutsättning för att få en hållbar förändring. Med den här vägledningen blir det enkelt att göra det.
Tommy Thunberg Bertolone, ombudsman på IF Metall.