Ny sajt för att förebygga hat och hot mot journalister

Report this content

Nu lanserar Prevent en ny webbplats för att hjälpa redaktioner att hantera hat och hot. Syftet är att skapa en säkrare arbetsmiljö. På sajten finns information och verktyg om allt från krisreaktioner till riskbedömningar. Det finns också tips på hur kollegor kan stötta varandra.

Nästan 30 procent av landets journalister uppger att de blivit hotade. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet gjord bland Journalistförbundets medlemmar i april-maj 2019. Att förebygga och hantera hat och hot mot journalister och redaktioner är därför en viktig arbetsmiljöfråga.

– Vi hoppas att sajten kan bli ett praktiskt stöd i redaktionernas förebyggande arbete. Utöver fakta innehåller webbsidan också verktyg för att stötta en drabbad medarbetare samt diskussionsövningar på gruppnivå. Yttersta syftet med satsningen är att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö, säger Hanna Johansson, projektledare på Prevent.  

Den nya webbplatsen www.hatochhot.se innehåller filmer, övningar och fakta och behandlar både yttre säkerhet som skalskydd och den inre säkerheten som till exempel mentala förberedelser inför riskfyllda uppdrag. Sajten ger även kunskaper om hur den som utsatts för hat och hot påverkas och hur personhot kan hanteras. Målgruppen är chefer, skyddsombud och medarbetare på mindre och medelstora redaktioner. Webbplatsen har tagits fram i samarbete med Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen inom Almega. Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet, hoppas att den även ska bidra till ett öppnare samtal om hat och hot på redaktionerna.

– Vi är väldigt glada att sajten är på plats eftersom hat och hot tyvärr fortfarande är en stor och viktig arbetsmiljöfråga. Det finns en stor efterfrågan på kunskap och ett behov av att arbeta mer systematiskt på redaktionerna. Webbplatsen ger dessutom kunskap om vad som händer i kroppen hos den som utsätts, fysiskt och psykiskt, vilket saknas på andra sajter, säger Ulrika Hyllert.

Hans O Andersson, förhandlingschef på Medieföretagen, poängterar att webbplatsen vänder sig till alla på redaktionen och att den ger både kunskap, stöd och inspiration.

– När man står inför det här, jag säger när och inte om, så blir man skärrad. Webbplatsen visar att det finns andra som tänkt till hur man ska agera och den ger kunskap om hur man kan hantera hat och hot när det väl uppkommer. Vi vet att många mindre och medelstora redaktioner behöver ett handfast verktyg och hoppas att webbplatsen ska fylla en lucka i den här oerhört viktiga arbetsmiljöfrågan.

I våras lanserades en utbildning på samma tema, Hantera hat och hot på redaktionen. På den nya webbplatsen finns de fakta och verktyg som tas upp i utbildningen.

– Utbildningen har fått genomgående positiv respons och webbplatsen gör att vi nu kan sprida kunskapen från utbildningen till ännu fler, säger Ulrika Hyllert.

Länk till webbverktyget Hantera hat och hot på redaktionen www.hatochhot.se

Utbildningen Hat och hot mot journalister bokas via Prevent. 

Siffran om hot mot journalister kommer från Journalistförbundets senaste undersökning om hot mot journalister, gjord 2019 i samarbete med JMG, Göteborgs universitet. 
 

Kontakt:
Hanna Johansson, projektledare, Prevent, 070-717 30 12
Hans O Andersson, förhandlingschef, Medieföretagen, Almega, 070-319 70 36 
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, 070-784 31 14

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi hoppas att sajten kan bli ett praktiskt stöd i redaktionernas förebyggande arbete och bidra till att mildra de negativa konsekvenser som hat och hot kan ha på hälsa och arbetsmiljö.
Hanna Johansson, projektledare på Prevent