Högt tryck på arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Report this content

Företagen fortsätter att satsa på chefers och skyddsombuds kunskaper i arbetsmiljö. Förra året utbildade Sveriges största arbetsmiljöutbildare Prevent runt 8 700 personer.

Mest populär är utbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM, som under tre dagar ger grundläggande kunskaper om lagar och regler, ansvar och roller. Den ger även praktiska färdigheter. 

— Fördelen med att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med andra är att du både får nya kunskaper och möjlighet att diskutera olika situationer med andra. Du får jobba praktiskt tillsammans med chefer och skyddsombud, och har en plan med dig hem för hur du ska fortsätta, säger Frida Fossland.

En fjärdedel av de som utbildar sig hos Prevent är skyddsombud och omkring hälften är chefer. Många chefer väljer den grundläggande utbildningen Bättre arbetsmiljö, men det finns även en stark efterfrågan på en utbildning specifikt inriktad på chefskapet och att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar.

— För att möta det behovet finns utbildningen Arbetsmiljö för chefer där antalet deltagare nästan fördubblades under förra året. Framför allt väljer många att låta oss anpassa utbildningen efter verksamheten och hålla den ute på företaget, berättar Frida Fossland.

Bättre arbetsmiljö – BAM finns också som webbutbildning. Dessutom finns ett femtontal kostnadsfria webbutbildningar avsedda för en speciell bransch. Under 2019 gick nästa 16 500 personer en webbutbildning hos Prevent. Den mest eftertraktade var handelns Säker i butik med drygt 7 000 tusen deltagare.

Här hittar du Prevents utbildningar 2020

Här finns webbutbildningarna

Kontakt:

Frida Fossland, utbildningschef, 073-940 96 10.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fördelen med att gå en arbetsmiljöutbildning tillsammans med andra är att du både får nya kunskaper och möjlighet att diskutera olika situationer med andra. Du får jobba praktiskt tillsammans med chefer och skyddsombud, och har en plan med dig hem för hur du ska fortsätta.
Frida Fossland, utbildningschef på Prevent