Parterna för ut- och inhyrd personal samverkar mot sexuella trakasserier

Report this content

Sexuella trakasserier som drabbar ut- och inhyrd personal faller ofta mellan stolarna. Det beror bland annat på okunskap om vem som har arbetsmiljöansvaret. Nu samarbetar Almega Kompetensföretagen och LO för att med Prevents kostnadsfria webbverktyg höja kunskapsnivån bland chefer och skyddsombud om att förebygga sexuella trakasserier.

– Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas, säger Lena Skärhult, projektledare på Prevent.

Enligt rapporten Sexuella trakasserier i arbetslivet från MÄN, en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld, är den ”generella kunskapsnivån angående sexuella trakasserier i arbetslivet begränsad”. Nu samverkar arbetsmarknadens parter och genomför en rad gemensamma kommunikationsinsatser för att öka kunskaperna på företag med ut- och inhyrd personal. I projektgruppen ingår Almega Kompetensföretagen, IF Metall, Byggnads, Handels och Transport.

Som stöd för företagens arbetsmiljöarbete erbjuder Prevent ett kostnadsfritt webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier. Webbverktyget består bland annat av en checklista och enkät.

– Det är värdefullt att parterna går arm i arm kring den här viktiga arbetsmiljöfrågan. För att komma åt problemen med sexuella trakasserier på ett företag behövs en tydlig ledning, ett pågående samtal om hur sexuella trakasserier kan se ut, samt tydliga riktlinjer som skapar tillit och trygghet. Prevents gedigna webbverktyg underlättar för verksamheten att nå de här målen på ett strukturerat sätt, säger Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare på Almega.

Enligt arbetsgruppen kan ut- och inhyrd personal ha en svårare arbetssituation än andra på samma företag.

– Unga behöver generellt mer kunskap om sina rättigheter som anställd. Många inhyrda hoppas också att bli tillsvidareanställda hos kunden, och drar sig för att anmäla och vara ´jobbiga´. Sanningen är den att många inhyrda sköter sig bra, men har sämre kunskap om sitt skydd än sina tillsvidareanställda kollegor, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Byggnads sätter arbetet mot sexuella trakasserier i ett större sammanhang.

– Jämställdhet och mångfald är en prioriterad fråga för oss sedan lång tid. För att skapa trygga arbetsmiljöer och säkra behoven av kompetens behöver byggbranschen bli mer inkluderande för kvinnor och andra grupper än som är fallet idag. Vissa företag sköter det här på ett föredömligt sätt, men det finns mycket kvar att göra, säger Ulf Kvarnström, ombudsman på Byggnads.

Här hittar du Prevents webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier: prevent.se/sexuella-trakasserier

 
Kontakt:
Lena Skärhult, projektledare Prevent, 08-402 02 18, lena.skarhult@prevent.se
Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare Almega, 08-762 68 73, maria.morberg@almega.se
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman Handels, 010-450 80 13, krister.colde@handels.se
Ulf Kvarnström, ombudsman Byggnads, 010-601 10 61, ulf.kvarnstrom@byggnads.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas.
Lena Skärhult, projektledare på Prevent.