Webbutbildning ska hjälpa chefer och skyddsombud med OSA

Report this content

I år fyller reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fem år. De innebär att arbetsgivaren måste arbeta aktivt och systematiskt med frågor som stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Prevents nya webbutbildning är ett smidigt sätt att få hjälp med att arbeta praktiskt med frågorna.

Många chefer och skyddsombud vill ha mer kunskap om hur de kan jobba med organisatoriska och sociala frågor, det som ofta förkortas OSA. Tvärtemot vad många tror är det sådant som inte nödvändigtvis kan eller bör lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet där är organiserat.

– Om det förekommer ohälsosam arbetsbelastning behöver man ta ett brett grepp om frågan. Arbetsbelastning är mycket mer än arbetsmängd, och vad som upplevs som ohälsosam arbetsbelastning kan variera mycket. Att få klarhet i de organisatoriska frågorna hjälper till att hitta rätt åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

Reglerna om OSA finns beskrivna i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Precis som i annat arbetsmiljöarbete innebär de att arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Prevents utbildning ”OSA i praktiken” har varit ett uppskattat sätt att få hjälp med hur man kan jobba med frågorna på arbetsplatsen. Sedan 2016 har Prevent utbildat flera tusen chefer och skyddsombud i ämnet. Nu finns möjligheten även att genomföra den som webbutbildning som man kan gå när det passar en själv.

– Dessutom har man obegränsad tillgång till utbildningen efteråt, vilket gör den till en resurs man kan återkomma till gång på gång. En annan fördel är att man kan välja inne i utbildningen om man vill gå den på svenska eller engelska, vilket passar bra för företag med medarbetare från olika länder, säger Lisa Rönnbäck.

Läs mer om webbutbildningen: https://www.prevent.se/osawebb

Kontakt

Lisa Rönnback, projektledare, 070-091 52 59, lisa.ronnback@prevent.se

Per Ulfhielm, kommunikatör, 076-784 24 32, per.ulfhielm@prevent.se

Fakta OSA

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, började gälla sista mars 2016. De tar upp områden som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Precis som med fysisk arbetsmiljö ska arbetsgivaren arbeta systematiskt med de här områdena, det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Under det senaste året har även hemarbetsplatsen i allt större omfattning berörts.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att få klarhet i de organisatoriska frågorna hjälper till att hitta rätt åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö
Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent