Nytt kunskapspaket ska hjälpa motorbranschen jobba säkrare

Report this content

På bil- och däckverkstäder förändras riskerna i arbetsmiljön i takt med att bilarna utvecklas och förändras. För att alla ska kunna jobba säkert har branschen tillsammans med Prevent tagit fram en ny skrift om motorbranschens arbetsmiljö och en checklista för det praktiska arbetsmiljöarbetet.

 

Skriften Motorbranschens arbetsmiljö beskriver risker i branschen och ger förslag på hur de kan förebyggas och hanteras. Den ger också en kort introduktion till de viktigaste lagarna och reglerna om arbetsmiljö som rör branschen. IF Metalls representant i projektet, Conny Lundberg, lyfter vikten av att alla i branschen får uppdaterad kunskap om nya arbetsmiljörisker. 

– Vi har ju fått helt nya risker i branschen, till exempel med elbilar och batterier. Det här är ett bra sätt att komma ut med den kunskapen. Skriften och checklistan är bra underlag för att göra riskbedömningar, säger han.

Materialet finns på en ny webbsida för motorbranschen. Här finns även länkar till andra branschrelaterade arbetsmiljömaterial och till fler checklistor. Målgruppen är chefer, skyddsombud och övriga anställda i branschen.

– Att allt arbetsmiljömaterial för branschen nu finns samlat på ett och samma ställe underlättar mycket för företagen, säger Jan Arvidsson, Transportföretagen, som varit med i projektet.

Skriften Motorbranschens arbetsmiljö kan användas vid utbildningar eller som en uppslagsbok i vardagen. Checklistan hjälper arbetsplatser i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

– Genom ökad kompetens inom detta område kan cheferna i branschen bli tryggare i sin roll, vilket ökar förutsättningarna för en säker arbetsplats. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren som fördelar olika arbetsmiljöuppgifter till chefer i verksamheten. Därför är det viktigt att den som blir tilldelad en sådan uppgift har rätt kunskaper. Min erfarenhet säger att mycket handlar om att känna sig trygg i rollfördelningen. Att alla vet vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet och när det ska göras, säger Nina Åkervall, Ledarna.

Här hittar du branschsidan för motorbranschen: www.prevent.se/motor

Kontakt:
Malin Strömberg, projektledare, Prevent, 070-092 55 64, malin.stromberg@prevent.se

Jan Arvidsson, arbetsmiljöexpert, Transportföretagen, 0730-44 71 39, jan.arvidsson@transportforetagen.se

Conny Lundberg, ombudsman, IF Metall, 08-786 82 74, conny.lundberg@ifmetall.se

Nina Åkervall, bransch- och avtalsansvarig, Ledarna, 0721-840 940, nina.akervall@ledarna.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har ju fått helt nya risker i branschen, till exempel med elbilar och batterier. Det här är ett bra sätt att komma ut med den kunskapen. Skriften och checklistan är bra underlag för att göra riskbedömningar.
Conny Lundberg, IF Metalls representant i projektet..