Lasta servicebilen rätt och rädda liv

Report this content

Att lasta servicebilen rätt, och surra fast redskapen ordentligt, kan rädda liv vid hastiga inbromsningar eller krock. Servicebilen är en nödvändig del av vardagen för många inom bygg- och installationsbranschen. Två enkla checklistor för chefer och medarbetare ska öka säkerheten i bilarna.

Prevent och installatörsparterna inom Svenskt Näringsliv och LO står tillsammans bakom ett kostnadsfritt informationsmaterial om hur man lastar servicebilar på ett säkert sätt. Materialet vänder sig till arbetsgivare, skyddsombud och anställda på mindre och medelstora bygg- och installationsföretag.

– Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från handverktyg till gasbehållare, och ofta är det snabba ryck som gäller. Men last som inte är fastspänd kan bli elefanter i nacken vid en kollision, säger Johan Mellnäs, projektledare på arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Arbetsgivare och fackförbund har tillsammans kartlagt vad som behövs för att kunna göra en riskbedömning av bilen och föraren.

– Ett exempel på förarrisk är att överskatta bilens lastkapacitet. Checklistorna är ett stöd för arbetsgivare och skyddsombud under deras regelbundna yttre och inre skyddsronder. Checklistan för bilen tar cirka 30 minuter att gå igenom. Den kan med fördel också användas som underlag vid inköp av nya servicebilar. Checklistan för föraren tar något kortare tid, säger Jens Hansson, ombudsman på Svenska Elektrikerförbundet.

Nu jobbar arbetsmarknadens parter för att informationsmaterialet ska bli en naturlig del av vardagen för branschen.

– Generellt är bygg- och installationsbranschen duktiga på att jobba strukturerat och organiserat med arbetsmiljöfrågor. Det finns med andra ord en bra grund när vi nu tillsammans lyfter servicebilar som arbetsmiljöfråga med målet att öka kunskaper och insikter om hur skador och olyckor kan förebyggas, säger Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Fakta

Informationsmaterialet finns på prevent.se/servicebilar och är framtaget i samarbete mellan Prevent och Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Byggnads, Seko, och Svenska Elektrikerförbundet. Det innehåller:

  • Film om hur man lastar säkert
  • Checklista för servicebilar
  • Checklista för förare
  • Folksams film om vad som händer vid en krock

Kontaktpersoner

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, johan.mellnas@prevent.se, 0705-23 00 33

Jens Hansson, ombudsman Svenska Elektrikerförbundet, jens.hansson@sef.se,
0730-70 06 04

Ulf Lundström, arbetsmiljörådgivare Byggföretagen, ulf.lundstrom@byggforetagen.se, 0722-00 33 79

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Servicebilarna glöms ofta bort i arbetsmiljöarbetet. Förarna lastar det som kan behövas under dagen, från handverktyg till gasbehållare, och ofta är det snabba ryck som gäller. Men last som inte är fastspänd kan bli elefanter i nacken vid en kollision
Johan Mellnäs, projektledare på arbetsmiljöorganisationen Prevent.