Pandemin satte fokus på arbetsmiljön

Report this content

Under pandemin hamnade arbetsmiljön extra mycket i fokus på många arbetsplatser. Företagen anser att de blev bättre på att åtgärda frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Det visar en ny undersökning från arbetsmiljöorganisationen Prevent, där 1 000 chefer och skyddsombud tillfrågats.

Undersökningen Arbetsmiljöindikatorn gjordes av Novus i april–maj 2022. Den föregående undersökningen gjordes i februari–mars 2020, vilket gör det möjligt att jämföra hur chefer och skyddsombud uppfattat arbetsmiljöarbetet före respektive efter pandemin.  

En statistiskt säkerhetsställd förändring är att det är något fler chefer och skyddsombud som tycker att arbetsmiljöarbetet nu har högre prioritet än tidigare. Det är åtta av tio som anser detta, och något fler chefer än skyddsombud.

Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin. För en del har det betytt större noggrannhet och säkerhet på arbetsplatsen eftersom det funnits en smittrisk. Andra företag har behövt organisera arbetet på ett nytt sätt eftersom medarbetarna jobbat hemifrån, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Slående är hur mycket arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förbättrats sedan tiden före pandemin, det vill säga frågor som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap och konflikter. Tre av fyra företag jobbar aktivt med de här frågorna, och sju av tio chefer och skyddsombud tycker sig vara bra på att se arbetsmiljöriskerna inom området och åtgärda dem. Överlag är chefer något mer positiva, men ökningen är störst bland skyddsombud. Exempelvis tycker åtta procent fler skyddsombud att man är bättre på att åtgärda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön jämfört med två år sedan. 

— För att kunna bemästra oron i kristider och ha en bra kontakt med dem som arbetar hemifrån är det viktigt att chefer och skyddsombud har ett strukturerat sätt att behandla de här frågorna, och att man löpande kommunicerar med kollegor och medarbetare, säger Maria Schönefeld.

Kort om undersökningen 
Telefonintervjuer med vd eller annan chef med personalansvar och 
skyddsombud/arbetsmiljöombud om arbetsmiljöarbetet på deras arbetsplats. 
1000 personer har intervjuats, 584 chefer och 416 skyddsombud. 
Samtalen är genomförda april-maj 2022.

Läs mer i rapporten Arbetsmiljöindikatorn 2022.

Kontakt 

Maria Schönefeld, vd, Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se
Britta Carlström, marknadsstrateg och projektledare, Prevent, 070-262 19 53, britta.carlstrom@prevent.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

 Chefer och skyddsombud har helt enkelt snabbt behövt anpassa arbetsmiljöarbetet under pandemin.
Maria Schönefeld, vd på Prevent