Säkrare butik med ny satsning

Report this content

Hot och våld på arbetsplatsen är ett av handelns största arbetsmiljöproblem. Nu lanserar Prevent en ny, uppdaterad version av den uppskattade webbutbildningen Säker i butik för att öka säkerheten och tryggheten för de anställda.

Butiksanställda är en av de grupper på arbetsmarknaden som löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Trots ett bra förebyggande arbete och tydliga säkerhetsrutiner kan hotfulla situationer uppstå.

– Säkerhet i handeln är en ständigt aktuell fråga. Att förebygga hotfulla situationer är det viktigaste men om de ändå uppstår behöver man ha resurser att hantera situationen och stötta personalen. Att bli utsatt för en våldssituation kan vara väldigt traumatiskt. Man måste känna sig trygg på sin arbetsplats, säger Fredrik Beskow, projektledare på Prevent.

Med Prevents webbutbildning Säker i butik får anställda och chefer bättre verktyg att förebygga och hantera hotfulla situationer på jobbet. Den har funnits sedan 2003 och har cirka 15 000 deltagare per år. Den uppskattade kostnadsfria utbildningen lanseras nu i en ny version, där såväl innehåll som pedagogik och teknik har uppdaterats och mobilanpassats. Utbildningen tar upp vad man kan göra innan något händer, om det händer och när det har hänt. Den innehåller också en fördjupning för chefer och skyddsombud. Målet är att öka medvetenheten och kunskaperna om säkerhetsarbete i butik – och skapa en tryggare arbetsmiljö.

– Att veta hur man ska hantera en hotfull situation skapar större trygghet hos personalen, och att behålla lugnet i ett pressat läge kan i sig bidra till att situationen blir mindre allvarlig, säger Fredrik Beskow.

Utbildningen kan göras enskilt och i grupp.

– Man kan gå den på egen hand men den passar också bra att visa på en arbetsplatsträff så att man kan diskutera innehållet tillsammans och anpassa det till hur situationen ser ut på ens egen arbetsplats, säger Fredrik Beskow.

Så här tycker arbetsmarknadens parter som varit med och tagit fram utbildningen:

Jenny Morin, arbetsmiljöexpert Svensk Handel:

Att jobba i butik kan innebära risk för rån och andra hotfulla eller stökiga situationer. För att chefer, anställda och kunder ska känna sig trygga i butiken behövs ett aktivt säkerhetsarbete och utbildning är en viktig del av det. Med den kostnadsfria webbutbildningen Säker i butik får anställda på handelsföretag verktyg för att kunna arbeta säkert i butik. 

Kerstin Wrisemo, Rådgivare Arbetsmiljö- och socialförsäkringsfrågor Fremia:

Jag hoppas att den nya versionen av webbutbildningen Säker i butik fortsätter vara till god nytta i många butikers säkerhetsarbete för allas säkerhet och trygghet. Utbildningen kan med fördel användas vid introduktion av nyanställda och därmed ge snabb kunskap redan från start eftersom den är lättillgänglig digitalt.

Annette Dalkarls, Handelsanställdas förbund

Utbildningen Säker i butik tydliggör säkerhetsansvaret på arbetsplatsen och ger arbetsgivare/HR, skyddsombud och de anställda en grundutbildning i hur det kan se ut i olika miljöer i en butik. Det går att använda utbildningen på personalmöten för att gemensamt se hur det ser ut på den aktuella arbetsplatsen – för att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö tillsammans.  

Läs mer: https://www.prevent.se/saker-i-butik

Kontakt:

Fredrik Beskow, projektledare Prevent, fredrik.beskow@prevent.se, 070-658 75 13

Jenny Morin, Svensk Handel, jenny.morin@svenskhandel.se0706-98 39 77

Kerstin Wrisemo, Fremia, kerstin.wrisemo@fremia.se,  08-702 54 37

Annette Dalkarls, Handelsanställdas förbund, annette.dalkarls@handels.se, 010-4508741

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att veta hur man ska hantera en hotfull situation skapar större trygghet hos personalen, och att behålla lugnet i ett pressat läge kan i sig bidra till att situationen blir mindre allvarlig.
Fredrik Beskow, projektledare Prevent