Många chefer och skyddsombud går distansutbildning i arbetsmiljö

Report this content

När pandemin var ett faktum i mars förra året pausade Prevent alla fysiska lärarledda arbetsmiljöutbildningar över en natt och styrde snabbt över till distansutbildningar. Redan under hösten 2020 utbildade sig chefer och skyddsombud i princip i samma omfattning som tidigare, fast digitalt istället.

Prevents utbildningsverksamhet år 2020 såg från början ut att bli ungefär som vanlig, men sedan kom pandemin. All fysisk klassrumsutbildning pausades i mars och ett intensivt och omfattande arbete inleddes för att kunna erbjuda samma utbildningar och kunskaper på ett coronasäkrat sätt.

— Men det första vi tänkte på var ett direkt stöd till arbetsplatserna i form av information och checklistor om smittspridning, distansarbete och corona, som vi publicerade på vår hemsida. Sen tog vi tag i att kunna erbjuda kunskap digitalt antingen genom lärarledd distansutbildning eller webbutbildningen eBAM, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

På senvåren var de första utbildningarna igång. Under hösten ökade efterfrågan på distansutbildning, och årets sista månader genomfördes utbildningarna på en nästan normal nivå. Sammantaget utbildade Prevent 5 400 chefer och skyddsombud under 2020.

— När arbetsplatserna flyttade hem kom mognaden och efterfrågan väldigt snabbt. Det var ’islossning’ efter semestrarna. Det snabbt ökande digitaliseringskunnandet i arbetslivet hjälpte oss verkligen, säger Maria Schönefeld.

En som har erfarenhet av att leda digitala klassrumsutbildningar är konsulten och utbildaren Petra Lundberg. Hon håller i utbildningar för Prevent ett par, tre dagar i veckan.

– För mig personligen var det inte ett stort steg. Men jag fick fundera extra över de pedagogiska formerna. Hur håller man intresset uppe? Hur får man deltagarna att orka en hel dag? säger Petra Lundberg.

— Nu har vi vant oss. Fler är öppna för lärarledd distansutbildning och vi är bättre på att hantera distansverktygen, säger Petra Lundberg.

Det finns många fördelar med digitala utbildningar. De är enklare att organisera, man slipper rese- och hotellbokningar och för företag med arbetsplatser över hela landet blir det smidigare att kunna låta medarbetare gå vid samma tillfälle. Av de som genomfört utbildningar under hösten 2020 tycker många att det varit skönt att de inte förlorat tid, och att de kunnat genomföra den.

— Men hur framtiden kommer att se ut är förstås svårt att säga. Att det inte kommer se ut som före pandemin, det kan vi utgå från. Den stora utmaningen är att få ihop det, att kunna blanda klassrumsutbildningar i realtid med digitala lösningar tror jag är en framkomlig väg, säger Maria Schönefeld.

Fakta

Prevents populäraste utbildning är Bättre arbetsmiljö (BAM) som ger grundläggande kunskaper i ämnet och förutsättningar för chefer och skyddsombud att klara av sina uppgifter. Ett normalår utbildar Prevent runt 9 000 chefer och skyddsombud. Under 2020 blev det 5 400, de flesta på lärarledd distansutbildning.

Kontakt

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070–523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Petra Lundberg, konsult och utbildare hos Prevent, 0708-93 95 61, petra.lundberg75@gmail.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Men hur framtiden kommer att se ut är förstås svårt att säga. Att det inte kommer se ut som före pandemin, det kan vi utgå från. Den stora utmaningen är att få ihop det, att kunna blanda klassrumsutbildningar i realtid med digitala lösningar tror jag är en framkomlig väg.
Maria Schönefeld