Lappmarksryttarna i Lycksele det 100:e Schyssta stallet

Report this content

Lappmarksryttarna i Lycksele blev det 100:e Schyssta stallet. Schysststall.se är hästnäringens initiativ mot sexuella trakasserier och innehåller bland annat en webbutbildning för arbetsgivaren.

– Vi tycker att Schysst stall är ett bra komplement till det vi redan gjort. Det är ett svårt ämne att arbeta med, och vi vill stärka oss så mycket vi kan för att förebygga, och agera rätt om det händer tråkiga saker, säger Sara Danielsson, ridskolechef.

Meningen är att de vuxna som är verksamma hos Lappmarksryttarna ska gå webbutbildningen Schysst stall, men även alla i styrelsen. Sammanlagt blir det drygt tio personer.

– Det är viktigt att stallet är en säker miljö och att både barn och vuxna känner sig trygga där, säger Sara Danielsson.

Lappmarksryttarna har tre fast anställda, tre instruktörer som jobbar ideellt, sju i styrelsen och ett 60-tal barn och ungdomar som är aktiva varje vecka. Sedan några år har de en antimobbningsplan och just nu certifierar de sig för att bli en säker idrottsanläggning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen. Bland annat har de tagit fram en handlingsplan som de arbetar kontinuerligt med.

– Vi är stolta över det arbete vi hitintills har gjort och kommer nu att påbörja jobbet med att sprida kunskapen i hela föreningen, säger Carin Gustafsson, ordförande Lappmarksryttarna.

Schysststall.se blev färdigt i början av 2019. Där finns en webbutbildning för arbetsgivaren. Den innehåller filmer som tar upp situationer och dilemman som är bra för att få igång diskussioner. Genom att gå utbildningen blir man ett ”Schysst stall” och hamnar på Schysst stall-kartan.  Råd och hjälp finns också för den som blivit utsatt.

Hästbranschen uppmärksammade tidigt behovet av ökad medvetenhet om sexuella trakasserier. När frågan aktualiserades i samband med #metoo hösten 2017 hade man tillsammans med arbetsmarknadens parter och Prevent redan påbörjat arbetet med att ta fram material för att hjälpa landets rid- och travskolor, naturbruksgymnasier med flera för att hantera problemet.

De hundra schyssta stallen finns över hela landet. I Västerbotten har utöver Lappmarskryttarna tre ridskolor och två travskolor blivit Schyssta stall.

Kontakt:
Sara Danielsson, ridskolechef Lappmarksryttarna, Lycksele,  070-47 57 007.
Carin Gustafsson, ordförande Lappmarksryttarna, Lyckseles, 070-30 35 790,
Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59,
Britta Carlström, marknadsstrateg och projektledare Prevent, 070-262 19 53.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tycker att Schysst stall är ett bra komplement till det vi redan gjort. Det är ett svårt ämne att arbeta med, och vi vill stärka oss så mycket vi kan för att förebygga, och agera rätt om det händer tråkiga saker
Sara Danielsson, ridskolechef