Nysatsning på ökad rörelse och variation i arbetslivet

Report this content

De flesta av oss behöver mer rörelse och variation i arbetsvardagen för att må bra och få ett hållbart arbetsliv. Med Prevents korta mikropaus-filmer och material får arbetsgivare och medarbetare inspiration för att komma i gång.

Fysisk aktivitet förebygger en rad sjukdomar såsom olika typer av cancer, hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, demens och depression. Det ger oss bättre sömn, minskar stress och förbättrar livskvaliteten. Även minskat stillasittande och rörelsepauser på jobbet har flera goda hälsoeffekter. Ett viktigt budskap är att all vardagsrörelse räknas.  Listan på fördelar med att vi rör på oss kan göras lång. Ändå rör de flesta av oss för lite. För andra, med fysiskt aktiva jobb, kan det i stället vara återhämtningen som brister. 

– Både kropp och hjärna mår bäst av rörelse och variation. Och mår vi bra så presterar vi ofta bra. Vi behöver bli bättre på att skapa organisatoriska förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö, för rörelse och variation, även små förändringar kan göra stor skillnad för din hälsa, säger Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. 

Att skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv är en del av arbetsgivarens ansvar men att få in mer rörelse och variation i arbetsvardagen kan vara utmanande. För att stötta det arbetet lanserar nu Prevent ett nytt material om vinsten med rörelse och variation på jobbet och hjälp för att komma i gång. Materialet är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innehåller bland annat fem korta mikropaus-filmer med enkla övningar.

– Att vi behöver röra på oss och ta tid för återhämtning, det tror jag att alla vet. Utmaningen är ofta att få till det i vardagen. Materialet Rörelse och variation på jobbet fokuserar på enkla och konkreta tips för att få in mer rörelse och variation på jobbet. Till exempel hur man kan nyttja tiden i toakön och passa på att göra några enkla rörelser såsom väggänglar. Vi hoppas att det ska vara en hjälp som kan bidra till att fler får ett hälsosamt och hållbart arbetsliv, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Charlotte Wåhlin hoppas att materialet ska ge inspiration och ökad kunskap bland både arbetsgivare och medarbetare.

– Alla behöver rörelse och variation under en arbetsdag. Vi behöver göra det till en del av kulturen på arbetsplatsen och för att lyckas med det är det viktigt att vi gör det tillsammans, säger hon.

Här hittar du mikropausfilmerna och annat material www.prevent.se/rorelse

Så här tycker arbetsmarknadens parter som varit med och tagit fram materialet:

Carola Löfstrand, LO:

– Om kroppen och hjärnan ska orka ett helt arbetsliv är det viktigt att arbetsplatserna aktivt arbetar med att organisera arbetet så att det ger utrymme för variation och återhämtning, och att kroppen även får andra rörelser än de som görs i själva arbetsmomentet. Det gäller alla yrkesgrupper. Med materialet Rörelse och variation på jobbet får du enkla tips och råd för hur ni kan få in detta i arbetet på ett enkelt sätt som gör skillnad, utan att det behöver bli ett nytt jobbigt ”måste”.

Daniel Gullstrand, PTK:

Många tjänstemän har långa perioder av stillasittande i sitt arbete och det har ökat ytterligare under pandemin. Vi hoppas att materialet Rörelse och variation på jobbet kan inspirera, både enskilt och i grupp, till mer rörelse och variation i arbetet som bryter stillasittandet men också visa på vikten av rörelse och variation och inkludera detta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv:

Vi är glada att Prevent lanserar nytt material som hjälper arbetsgivare och skyddsombud att praktiskt arbeta med ergonomiska frågor som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Eftersom människor tillbringar en stor del av sin tid i arbetslivet är det viktigt att känna till att variation av arbetsställning och rörelse på arbetsplatsen förebygger belastningsskador och bidrar till en friskare kropp, som i sin tur bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Kontakt

Lisa Markström, projektledare, Prevent, 070–2082935, lisa.markstrom@prevent.se

Charlotte Wåhlin, arbetsmiljöforskare och ergonom, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping, 072–239 66 40, charlotte.wahlin@regionostergotland.se

Åsa Dahlfors, expert/rådgivare arbetsmiljö, Industriarbetsgivarna, 070–585 53 63, asa.dahlfors@ia.se

Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK, 070–390 85 16, daniel.gullstrand@ptk.se

Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare, LO, 070–384 48 44, carola.lofstrand@lo.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vi behöver röra på oss och ta tid för återhämtning, det tror jag att alla vet. Utmaningen är ofta att få till det i vardagen. Materialet Rörelse och variation på jobbet fokuserar på enkla och konkreta tips för att få in mer rörelse och variation på jobbet.
Lisa Markström, projektledare på Prevent