Minska risken för vibrationsskador med ny guide

Report this content

Arbete med vibrerande verktyg kan leda till vibrationsskador. Men riskerna med vibrationer kan hanteras. Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som hjälper företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att upptäcka och hantera riskerna med vibrationer.

Vibrationsguiden består av två delar, en för hand- och armvibrationer och en för helkroppsvibrationer. Hand- och armvibrationer uppstår till exempel när någon använder olika handhållna verktyg. De kan leda till besvär som domningar, nedsatt känsel i händerna och smärta i armar och axlar. Helkroppsvibrationer är vanligt till exempel för personer som kör truck eller buss eller arbetar nära tunga vibrerande maskiner. De kan orsaka trötthet och ge besvär i rygg, skuldror och nacke.

Effekter av vibrationsskador är en vanlig orsak till godkända arbetssjukdomar enligt statistik från Afa Försäkring.

– Vibrationsguiden är ett enkelt verktyg framtaget i samverkan av parterna för att göra det lätt att göra rätt, säger Angelika Lang på IF Metall.

Guiden innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning på området samt checklistor och verktyg som ger praktisk vägledning i arbetsplatsens systematiska arbete med vibrationer.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med IF Metall, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Byggnads och Byggföretagen.

– Genom att arbeta proaktivt och systematiskt går det att minska exponeringar som kan vara skadliga. Guiden ger ett bra stöd i detta arbete, säger Kresimir Iveskic på Teknikföretagen.

Vibrationsguiden går att ladda ner på prevent.se/vibrationer

Kontakt

Johan Mellnäs, projektledare Prevent, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Angelika Lang, arbetsmiljöombudsman IF Metall, 072-217 25 87

Kresimir Iveskic, rådgivare arbetsmiljö Teknikföretagen, 070-249 95 44

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Handhållna verktyg kan ge besvär som domningar, nedsatt känsel i händerna och smärta i armar och axlar.
Angelika Lang, IF Metall