Coronaviruset – ny checklista ska hjälpa företagen att säkra arbetsmiljön

Report this content

Hur påverkar det nya coronaviruset arbetsmiljön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Hur kan man undvika smitta? Det nya coronaviruset väcker många frågor. För att stötta företagen har Prevent tagit fram en ny digital checklista som kan användas på alla arbetsplatser.

Det nya coronavirusets påverkar hela vårt samhälle och inte minst våra arbetsplatser. Myndigheternas rekommendationer uppdateras hela tiden och företagen måste vara beredda att ändra sina riktlinjer och rutiner med kort varsel. För att underlätta arbetet med att säkra en god arbetsmiljö och undvika smitta på arbetsplatsen har Prevent tagit fram en ny kostnadsfri checklista.

– Arbetsgivare har alltid ett ansvar att bedöma och hantera risker på arbetsplatsen men det här är en helt ny situation som förändras hela tiden. Man behöver hålla sin personal frisk, stötta oroliga medarbetare och hantera ett ledarskap på distans. Det kommer ny kunskap hela tiden, så riskbedömningar och handlingsplaner behöver ses över och uppdateras löpande, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent.

Den nya checklistan innehåller frågor om smittrisker men också råd om hur arbetsgivaren kan hantera frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro bland medarbetarna.

– Checklistan ska vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet och hjälpa företagen att fokusera på rätt saker. Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön så det här är en stor utmaning, säger Malin Strömberg.

Att alla anställda kan jobba säkert och tryggt i coronatider är en helt central fråga, enligt Maria Schönefeld, vd på Prevent,

Prevent har arbetat för högtryck för att ta fram den här checklistan. Vi bjuder gärna på vår kunskap för att hjälpa till och underlätta riskbedömningarna, säger hon.

Checklistan finns här https://checklists.prevent.se/checklist/answer/217

Exempel på frågor i checklistan:

Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

Har särskild riskbedömning gjorts för riskgruppers risk att smittas?

Har arbetstagarna fått information om hur smittspridning undviks (avstånd, handhygien etc.)?

Om arbetstagare arbetar på annan plats, har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön säkerställts så att chefer och arbetstagare har lätt att få kontakt med varandra?

Finns det beredskap om många på arbetsplatsen skulle bli sjuka samtidigt?

Kontakt:

Malin Strömberg, projektledare på Prevent, 070-092 55 64

Maria Schönefeld, vd på Prevent, 070-523 63 83

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Checklistan ska vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet och hjälpa företagen att fokusera på rätt saker. Många arbetsgivare är ovana vid att hantera smittrisker i arbetsmiljön så det här är en stor utmaning.
Malin Strömberg, projektledare
Prevent har arbetat för högtryck för att ta fram den här checklistan. Vi bjuder gärna på vår kunskap för att hjälpa till och underlätta riskbedömningarna.
Maria Schönefeld, vd på Prevent