Tryggare personliga assistenter med ny utbildning

Report this content

Att jobba som personlig assistent är fritt och omväxlande. Men det finns även stora utmaningar med att arbeta i en annan människas livsmiljö. Den nya webbutbildningen Trygg assistent hjälper assistenter och deras arbetsgivare att förbättra sin arbetsmiljö.

Personlig assistent är inte ett yrke utan 19 246* helt olika. Det är så många assistansberättigade som just nu finns i Sverige – var och en med sina unika behov och intressen, sin familjesituation och sitt boende. En personlig assistent är en viktig del av en annan människas liv. Det betyder också att den människans livsmiljö är assistentens arbetsmiljö. Här kan det finnas utmaningar. För var går egentligen gränsen för vad assistenten förväntas göra eller följa med på? Vem pratar man med om en anhörig som delar boende med brukaren beter sig hotfullt? Hur kan man minska riskerna vid tunga lyft och förflyttningar?

För att reda ut en del av de vanligaste utmaningarna i yrket har Prevent tillsammans med Vårdföretagarna och Kommunal tagit fram webbutbildningen Trygg assistent.

- Att arbeta som personlig assistent är väldigt omväxlande. Beroende på brukarens bakgrund, intressen och familjeförhållanden kan en arbetsdag innehålla i princip vad som helst. Men det varierande arbetet kan också göra det svårt att kommunicera krav och gränser, något vi vill underlätta genom utbildningen Trygg assistent, säger Lia Scheding, Kommunal.

Utbildningen finns fritt tillgänglig och är uppbyggt kring ett antal scenarier inspirerade av verkligheten. Tanken är att det ska vara lätt att identifiera sig med sin egen arbetssituation, och kunna reflektera kring lösningen.

- Vi hoppas förstås att så många som möjligt, både arbetsgivare och personliga assistenter, hittar till och genomför utbildningen. I tid handlar det bara om en knapp timme, som kan ge mycket tillbaka i form av en tryggare och säkrare arbetssituation, säger Lars-Sture Johansson, Kommunal.

- Kunskap och dialog är grunden till en trygg arbetsplats. Min förhoppning är att utbildningen kan bidra till just detta, och öppna för bättre kommunikation mellan brukare, assistenter och arbetsgivare, säger Peter Westman, Vårdföretagarnas branschstyrelse personlig assistans.

- Som arbetsgivare i den här branschen vet jag vilka utmaningar både vårdföretagare och deras anställda kan ställas inför. Arbetsmiljöfrågor kan kännas svåra att lyfta i en assistentrelation som ofta blir väldigt personlig. Här känns det bra att vi har krokat arm med Kommunal för att hitta en gemensam väg framåt, där människors välmående på jobbet står i fokus, säger Peter Wahlbäck, Vårdföretagarnas branschstyrelse personlig assistans.

Länk till webbplatsen: www.prevent.se/trygg-assistent

*Källa:  assistanskoll.se/assistans-statistik.php#one, dec 2020.

Kontaktuppgifter

Lisa Rönnbäck, projektledare, Prevent, 070-091 52 59, lisa.ronnback@prevent.se

Lia Scheding, förbundsombudsman, Kommunal, 010-442 8945, 073-0572589, lia.scheding@kommunal.se

Lars-Sture Johansson, förbundsombudsman, Kommunal, 010-442 8955, 073-0862281, Lars-Sture.Johansson@kommunal.se

Peter Westman, VD Kompis Assistans, Vårdföretagarnas branschstyrelse personlig assistans, 010-228 14 01, peter.westman@kompisassistans.se

Peter Wahlbäck, VD Assistans för dig, Vårdföretagarnas branschstyrelse personlig assistans, 08-572 366 01, 070-748 46 00, peter@afd.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nya webbutbildningen Trygg assistent hjälper assistenter och deras arbetsgivare att förbättra sin arbetsmiljö.
Twittra det här

Citat

Det varierande arbetet kan också göra det svårt att kommunicera krav och gränser, något vi vill underlätta genom utbildningen Trygg assistent
Lia Scheding, Kommunal.