50 procent fler vill utbilda sig i arbetsmiljö

Report this content

Intresset för att utbilda sig i arbetsmiljö ökar. Anmälningarna till Prevents öppna och företagsanpassade utbildningar har ökat med 50 procent jämfört med samma tid förra året. Grundläggande arbetsmiljökunskaper är vad de flesta efterfrågar, men många vill även lära sig mer om organisatorisk och social miljö.

Under förra året utbildade Prevent närmare 7 000 personer, i huvudsak chefer och skyddsombud. Den stora efterfrågan fortsätter och anmälningarna ökar till Prevents öppna och företagsanpassade utbildningar. Sammantaget har de ökat med 50 procent det första halvåret 2016 jämfört med samma tid förra året. En förklaring till det stora intresset är de nya reglerna för den organisatoriska och social arbetsmiljön som började gälla i våras.

– De nya reglerna har gjort att arbetsmiljön hamnat i fokus. Samtidigt har möjligheten att få ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring för utbildning stimulerat företagen att satsa just nu, säger Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.

Arbetsmiljöindiktorn 2016, som publicerades i juni, visade att företagen behöver kunskap om den psykosociala arbetsmiljön men också metoder för att arbete med den.

– Chefer och skyddsombud vill ha en praktiskt inriktat utbildning. De vill ha handfasta råd för hur de ska göra när de är tillbaka på arbetsplatsen, till exempel hur de formulerar rutiner. Men de vill också ha dialog, diskutera och hitta likasinnade för att nätverka med senare, säger Maria Ritzén.

Många företag väljer att skräddarsy en utbildning som hålls i egna lokaler. Grundläggande arbetsmiljöutbildningar är även här det som är mest populärt, men det ökade intresset för organisatoriska i och sociala frågor är också märkbart.

– Generellt har intresset för arbetsmiljö varit i stigande i några år och till våra utbildningar har anmälningarna ökat kontinuerligt. Jag tror att vi ser ökad medvetenhet om värdet att satsa på de här frågorna helt enkelt, säger Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare.

Prevent har drygt 20 olika utbildningar i sitt utbud. Den mest populära utbildningen är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Den aktuella Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken genomförs vid fyra tillfällen under hösten både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla utbildningar kan ges ute på ett företag och anpassas till förutsättningarna där.

Mer information om Prevents utbildningar: www.prevent.se/utbildning

Bilaga: Kalendarium med höstens utbildningar

Kontakt

Maria Ritzén, utbildningsledare öppna utbildningar, 070-530 01 99, maria.ritzen@prevent.se

Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare företagsanpassad utbildning, 08-402 02 47, 070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

– De nya reglerna har gjort att arbetsmiljön hamnat i fokus. Samtidigt har möjligheten att få ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring för utbildning stimulerat företagen att satsa just nu
Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent
– Generellt har intresset för arbetsmiljö varit i stigande i några år och till våra utbildningar har anmälningarna ökat kontinuerligt. Jag tror att vi ser ökad medvetenhet om värdet att satsa på de här frågorna helt enkelt.
Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare.