Branschen i bräschen – hästnäringen tar täten mot sexuella trakasserier

Report this content

Sveriges största hästorganisationer presenterar tillsammans med arbetsmarknadsparterna Almega, Gröna arbetsgivare och Kommunal initiativet Schysst stall! – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen.

Hästbranschen uppmärksammade tidigt behovet av ökad medvetenhet om sexuella trakasserier. Redan sensommaren 2017, före me too-uppropet, slog ledande branschföreträdare fast att något måste göras. Därför gav hästnäringens organisationer och parter arbetsmiljöorganisationen Prevent uppdraget att starta ett projekt kring frågan. Resultatet blev initiativet Schysst stall! – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen.

– Vittnesmålen som kommit fram i vår förstudie och genom hästnäringens me too-upprop #visparkarbakut är bedrövliga. De visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt sett är låg och att man inte pratar om frågorna på arbetsplatsen. Det finns en utpräglad tystnadskultur när det gäller sexuella trakasserier. Många blundar för sanningen för att man inte vill att det ska vara så här, säger Anja Westberg, ombudsman på fackförbundet Kommunal.

Initiativet är ett av de första som samlar en hel bransch, involverar arbetsmarknadens parter och vänder sig till både arbetsgivare, arbetstagare, lärare och elever. Det presenteras för branschen, nu på måndag den 11 mars.

– Med Schysst stall vill vi öka kunskapen om sexuella trakasserier i hästnäringen. Vad räknas som sexuella trakasserier? Hur kan de motverkas? Hur kan arbetsgivare bättre och lättare ta sitt ansvar i frågan? Och vad kan man göra om man blivit utsatt? Sådana frågor hoppas vi att Schysst stall kan bidra till att svara på, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Insikterna om tystnadskulturen och ett generellt kunskapsglapp mynnade alltså slutligen ut i initiativet Schysst stall. Schysst stall består av en gedigen webbutbildning som vänder sig till arbetsgivare (så att de blir ett Schysst stall och får en plats på Schysst stall-kartan), diskussionsfilmer och en tipstjänst för att tipsa stall om initiativet och en handledning till lärare på naturbruksgymnasier med hästinriktning. Sajten www.schysststall.se fungerar även som en samlad plattform för att informera om vad sexuella trakasserier är och vart man kan vända sig om man blir drabbad. På sajten kan man också chatta med Schysst stall-botten.

Fakta om branschen

Hästnäringen är en stor näring och engagerar många svenskar på olika sätt. Ungefär 500 000 personer rider regelbundet och av dem är cirka 450 000 kvinnor. Ytterligare 500 000 personer har regelbunden kontakt med hästar. Runt 160 000 personer är medlemmar i ridklubbar och ridsporten är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten men med tydlig inriktning på flickor. Ungefär 1 200 000 personer besöker landets travbanor årligen.

Idag finns cirka 30 000 avlönade heltidsarbeten inom näringen. Det finns cirka 450 ridskolor, 200 travtränare och 30 galopptränare[1].

Fakta om initiativet

Initiativet Schysst stall innehåller bland annat:

  • Webbutbildning som vänder sig till arbetsgivare. Genom att gå utbildningen kan man bli ett ”Schysst stall”
  • En karta som visar vilka som är Schyssta stall runt om i Sverige
  • Diskussionsfilmer som tar upp situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet
  • En handledning till lärare som jobbar på exempelvis naturbruksgymnasier med hästinriktning
  • Råd och hjälp för den som blivit utsatt eller vet någon som blivit utsatt
  • En chatt-bot som ger råd och tips om vart man kan vända sig om man blivit utsatt

Läs mer på www.schysststall.se.

Kontakt

Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), 070-527 20 18,

Anja Westberg, förbundsombudsman, Kommunal, 076-764 55 52,

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare, 08-762 72 29,

Tommy Karlsson, förhandlare/rådgivare, Almega, 070-606 73 11,

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent, 070-091 52 59,


[1] Källa: Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Att Schysst stall vänder sig till såväl arbetsgivare som arbetstagare, aktiva på till exempel ridskolor samt elever och lärare på hästgymnasier ser vi som en stor styrka, säger Sara Westholm, på HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
Sara Westholm, HNS