Checklista ska sätta stopp för sexuella trakasserier

Report this content

Nu finns en checklista och enkät som hjälper chefer och fackliga ombud att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är Prevent som tillsammans med arbetsmarknadens parter har tagit fram det kostnadsfria materialet.

I nya webbverktyget Förebygg sexuella trakasserier finns en checklista som hjälper organisationen att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Det finns också en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser. Dessutom finns exempel på policy och handlingsplan, och information om vad man kan göra om något redan har hänt.

– Det är fortfarande många som inte känner till grundläggande lagar och regler om vad som gäller. Chefer och fackligt förtroendevalda är osäkra eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga, och de vet inte hur de ska gå tillväga, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

Innehållet i webbverktyget utgår från diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund har arbetat fram innehållet tillsammans för att det ska passa både arbetsgivare och anställda.

– Verktyget är ett bra sätt att komma igång. Checklistan går igenom det man ska ha på plats i form av rutiner och processer. Sedan blir det lättare att ta nästa steg, bli mer konkret och till exempel med hjälp av enkäten kartlägga hur riskerna i verksamheten ser ut. Genom att arbeta förebyggande på det här sättet blir arbetsklimatet bättre och du kan dessutom vara säker på att du följer reglerna, säger Lisa Rönnbäck.

Så här tycker arbetsmarknadens parter som varit med och tagit fram verktyget:

Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud, Teaterförbundet

– För vår bransch är materialet väldigt viktigt. Det finns ett enormt tryck och efterfrågan. Vi har många osäkra anställningar hos oss, och då ökar alltid risken för trakasserier. För mindre företag är det extra värdefullt att ha ett verktyg som de kan börja använda direkt.

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist, förhandlare Industriarbetsgivarna

–Det är en viktig fråga för alla branscher inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med IF Metall har vi inom basindustrin genomfört en seminarieserie, #metoorördetoss. De flesta av våra företag har rutiner och riktlinjer men många vet inte riktigt hur de ska arbeta praktiskt. Det handlar mycket om att förändra kulturen och jargongen på arbetsplatsen och ett aktivt förebyggande arbete. Det nya webbverktyget hjälper dem att ta sig vidare

Anja Westberg, ombudsman, Kommunal

– Numera är det inget problem att lyfta frågan om sexuella trakasserier när man besöker arbetsplatser. Jag tycker att alla företag ska använda verktygen. Som vi såg i #metoo uppropet förekommer sexuella trakasserier inom de flesta yrkesgrupper.

Här finns verktyget: https://www.prevent.se/sexuella-trakasserier

Kontakt:

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent, 070-091 52 59,  

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist, förhandlare, Industriarbetsgivarna, 08-762 72 22, 070-341 77 36, 

Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud, Teaterförbundet, 08-441 13 16, 072-702 97 37, 

Anja Westberg, ombudsman, Kommunal, 010 442 7023, 076 764 55 52, 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är fortfarande många som inte känner till grundläggande lagar och regler om vad som gäller. Chefer och fackligt förtroendevalda är osäkra eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga, och de vet inte hur de ska gå tillväga.
Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent