Chef från Västerås tog emot arbetsmiljöstipendium

Report this content

Att lyfta en arbetsmiljöfråga och jobba med den i projektform är en metod som ekonomi- och HR-chefen Caroline Ekblom varmt rekommenderar för att skapa en bra arbetsmiljö. På fredagen fick hon på sin arbetsplats AA Logistik i Västerås ta emot Prevents arbetsmiljöstipendium 2017.

Att skapa en bra arbetsmiljö för de anställda är viktigt för Caroline Ekblom som har arbetat som ekonomi- och HR-chef på AA Logistik i Västerås sedan 2012. Företaget arbetar brett med arbetsmiljöfrågorna.

– Vi har till exempel tagit fram ett nytt intranät som bland annat innehåller ett system som ska göra det enkelt att lämna in avvikelser, ett kemikalieregister och protokoll från skyddsronder som alla kan gå in och läsa, säger Caroline Ekblom.

Det har blivit många olika projekt under åren som handlat om allt från introduktion av nya medarbetare till arbetsmiljön i förarhytterna.

– Om vi märker att det finns ett område där det är saker som behöver åtgärdas så startar vi ett projekt. Det är ett arbetssätt som är strukturerat och fungerar bra. Att titta på vilka styrkor och svagheter vi har på området. I projektet tar vi sedan fram en handlingsplan och efteråt har vi uppföljningsmöten för att hålla frågorna vid liv,  säger Caroline Ekblom.

Ett aktuellt projekt med en bredare ansats är ”Bäst på arbetsmiljö” där man tagit hjälp av en arbetsmiljöexpert från Transportgruppen för att få tips och nya idéer.

– Det handlar om att ta reda på vad vi kan bli bättre på när det gäller arbetsmiljöarbetet. Med projektet vill vi också skicka ut signaler att vi vill satsa på arbetsmiljöfrågorna, säger Caroline Ekblom.

För att arbetsmiljöfrågorna ska bli en del av det löpande arbetet krävs en engagerad ledning och utbildade chefer. Men det är också viktigt att medarbetarna känner sig engagerade.

På AA Logistik driver man ett löpande arbete med skyddsronder och ledningsgruppsmöten där frågorna diskuteras. Det har också skapats en grupp som lyfter de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfrågorna.

– Arbetsmiljö är så många olika saker, och arbetsmiljöfrågorna måste genomsyra och integreras i alla verksamheter. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande saker att jobba på, säger Caroline Ekblom.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till eldsjälar som arbetat aktivt för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets stipendium delar Caroline Ekblom med Britt-Marie Söderberg, ambulansförare och huvudskyddsombud på Premedic Östergötland AB i Finspång. De får 15 000 kronor var.

Kontakt
Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83,  

Christine Törnquist, kommunikatör Prevent, 08-402 02 39, 

Caroline Ekblom, ekonomi- och HR-chef, AA Logistik, 021-34 91 13, 070-532 84 81, 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsmiljö är så många olika saker, och arbetsmiljöfrågorna måste genomsyra och integreras i alla verksamheter. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg men det finns fortfarande saker att jobba på.
Caroline Ekblom, AA Logistik