Chefer och skyddsombud fortsätter utbilda sig i arbetsmiljö

Intresset för att utbilda sig i arbetsmiljö är fortfarande starkt. Under förra året utbildade Prevent 9 000 chefer och skyddsombud. Jämfört med rekordåret 2016 är det en minskning, men jämfört med 2015 är det en ökning med över 10 procent.

– Vi upplever att intresset för arbetsmiljöfrågorna har ökat konstant de senaste fem, sex åren. Det totala antalet utbildade minskade i och för sig förra året, men det berodde mest på att intresset året dessförinnan var extremt stort på grund av nya föreskrifter och att parterna gav bidrag till arbetsmiljöutbildning, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Det ökade intresset kan även mätas i att antal besök och nedladdningar från Prevents webbplatser, vilka ökar stadigt.

− Förra året hade vi 1,6 miljoner besök. I och med att vi gjort en rad material och verktyg digitala ökade vi tillgängligheten och underlättade för många användare, säger Maria Schönefeld.

Flest deltagare under förra året var det på grundutbildningen Bättre arbetsmiljö. För den renodlade utbildningen om organisatorisk och social arbetsmiljö minskade antalet deltagare. Men samtidigt har de nya OSA-reglerna och #metoo-diskussionen inneburit att kunskaper om psykosociala arbetsmiljö efterfrågas ändå.

– De flesta frågar efter grundutbildningar, men poängterar vikten av att de psykosociala frågorna är en del av helheten. Det har blivit mer självklart att ta upp stress, arbetsbelastning, mobbning och inte minst sexuella trakasserier, säger utbildningsledare Marie Rubertsson Nerén.

Här hittar du Prevents utbildningskalendarium.

Kontakt:

Maria Schönefeld, vd, Prevent, 070-523 63 83.

Taggar:

Prenumerera

Citat

– Vi upplever att intresset för arbetsmiljöfrågorna har ökat konstant de senaste fem, sex åren. Det totala antalet utbildade minskade i och för sig förra året, men det berodde mest på att intresset året dessförinnan var extremt stort på grund av nya föreskrifter och att parterna gav bidrag till arbetsmiljöutbildning
Maria Schönefeld