Handeln blir proffs på arbetsmiljö genom ny webbutbildning

Report this content

En ny webbutbildning om arbetsmiljö ska lära ut hur man skapar en optimal arbetsmiljö.
I dag arbetar en halv miljon människor inom den svenska handeln. Det finns alltså många händer, fötter, ögon, öron och hjärtan som ska må bra, trivas och ha en säker arbetsplats.

Utbildningen Din arbetsplats i handeln lanseras nu i ny tappning. Den uppdaterade versionen är kortare och innehåller fler filmade miljöer och reportage. Faktasidor och filmer varvas med frågor och goda exempel på hur olika frågor kan lösas. Utbildningen är enkel, tillgänglig och riktigt underhållande. Innehållet anpassas efter arbetsplats och roll. Kontor, lager eller butik – alla har nytta av den kostnadsfria utbildningen. 

En av de som fått testa utbildningen innan lanseringen är Fredrik Apelqvist som är HR business partner på Stadium Sweden.

Det känns verkligen att utbildningen är anpassad till just vår bransch vilket är kul. Den är pedagogisk, användarvänlig och har ett innehåll som är lätt att ta till sig. Varje block är lagom långt och innehåller en bra mix av text, rörligt material och interaktiva övningar. Det är smidigt att man kan pausa och återuppta utbildningen när man vill.

Utbildningen ger breda kunskaper om vilka regler som finns och hur man själv kan bidra till ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Den tar bland annat upp arbetsbelastning, kränkande särbehandling och kommunikation, men också den fysiska miljön som lokaler och ergonomi. Exempel på kursavsnitt är Din kropp i arbete, Lokaler där du arbetar och Om något allvarligt händer.

Genom den här utbildningen vill vi få hela branschen att förstå vikten av att engagera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och dessutom göra det på ett enkelt och roligt sätt, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.  

Ta del av utbildningen på www.dinarbetsplatsihandeln.se. Den tar cirka tre timmar att genomföra, och det är inga problem att dela upp den på flera tillfällen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och alla som fått godkänt resultat får ett intyg på att utbildningen har genomförts. 

Webbutbildningen är framtagen av Handelsrådets utskott för Arbetsmiljö och säkerhet, under projektledning av Prevent. Handelsrådet är ett samarbete mellan Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Kontakt:

Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent, 073 940 04 60, 

Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert, Svensk Handel, 010-47 18 525, 0702-56 02 88, 

Kerstin Wrisemo, arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor, 08-702 54 37, Arbetsgivarföreningen KFO,

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman, Handelsanställdas förbund, 010-4508013, 

Daniel Gullstrand, Unionen, 08-440 85 16, 070-390 85 16,

Fredrik Apelqvist, HR business partner, Stadium, 072-715 85 15. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom den här utbildningen vill vi få hela branschen att förstå vikten av att engagera medarbetarna i arbetsmiljöfrågor och dessutom göra det på ett enkelt och roligt sätt
Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.