Hantera stressen nödvändigt för en hälsosam arbetsplats

Den psykosociala arbetsmiljön tar allt mer plats i dagens arbetsliv och sedan 31 mars råder nya regler för den.
– De psykosociala frågorna går att hantera med systematik, engagemang och kunskap, säger projektledare Malin Strömberg, som precis tagit fram en nya upplaga av handboken Bättre arbetsmiljö med bland annat ett omarbetat kapitel om stress.

Stressen är ett av vår tids stora arbetsmiljöproblem. Den 11:e upplagan av handboken Bättre arbetsmiljö innehåller ett helt nytt kapitel om stress. Det utgår från den senaste forskningen och är anpassat för de nya reglerna som råder på området. 

Kapitlet går igenom orsaker till stress i arbetslivet och grundläggande faktorer för att komma till rätta med dem som till exempel närvarande chefer, stödjande medarbetare och kunskaper om ämnet.

– Arbetsgivaren har ansvar även för den psykosociala arbetsmiljön och det är viktigt att cheferna driver på. Men det är lika viktigt att alla bidrar, säger Malin Strömberg.

Hon anser att det är avgörande att involvera alla berörda i arbetsmiljöarbetet.

– Kan chefer och skyddsombud utgå från ett liknande perspektiv, genom att gå en grundläggande arbetsmiljöutbildning tillsammans, är det jättebra.

I kapitlet om stress finns även ett avsnitt om belastningar i det moderna, flexibla och gränslösa arbetet. Dessutom tips om hur man kan minska stresspåslaget vid gränslöst arbete (se nedan).

Handboken Bättre arbetsmiljö samlar de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på arbetsplatsen: lagstiftning, arbetsmiljöarbetets organisering och utförande, fakta om buller, ventilation, stress, alkohol- och drogproblem, mobbning och trakasserier, personlig skyddsutrustning, rehabilitering och så vidare.

Prevent utbildar varje år runt 2 000 chefer och skyddsombud i grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö”. Dessutom säljs omkring 12 000 handböcker som används i utbildningar och som uppslagsverk ute på företagen.

Läs merwww.prevent.se


Kontakt:

Malin Strömberg, projektledare Prevent, 08-402 02 54, 070-092 55 64, malin.stromberg@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se 
       
    
Fem tips för att minska stressen vid gränslöst arbete:

• Inga jobbmejl på fritiden, använd gärna två mobiler.

• Boka in möten med dig själv.

• Ta tillbaka flextid när det är möjligt.

• Säg till hemma när du måste jobba hemifrån.

• Tidsbegränsa arbetet på kvällar och helger.

Källa: Handboken Bättre arbetsmiljö, Prevent

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsgivaren har ansvar även för den psykosociala arbetsmiljön och det är viktigt att cheferna driver på. Men det är lika viktigt att alla bidrar.
Malin Strömberg