Hunddagis och katthem får hjälp att kolla arbetsmiljön

Report this content

Allt fler skaffar husdjur nu när de jobbar hemifrån. Men när det blir dags att återvända till arbetsplatsen behöver coronavalpen kanske ett hunddagis att gå till. Branschen tror att trycket kommer öka, och har tillsammans med Prevent tagit fram en checklista för arbetsmiljön i sällskapsdjursverksamheter

Hunddagis, hund- och kattpensionat, hundrastningsföretag, hundstall och katthem. Under det senaste decenniet har allt fler företag etablerat sig i branschen.Företagen är ofta små och fokus är till en början på djuren, men vartefter verksamheten växer behöver man se över arbetsmiljön.

Vi har fått frågor om skyddsronder, och då har det inte funnits något bra material att använda för de här verksamheterna. Av erfarenhet vet vi att det är enkla, anpassade material som en checklista som behövs, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare. 

Det finns ingen heltäckande bild av arbetsmiljöerna och riskerna vid sällskapsdjursverksamheterna. Men Gröna arbetsgivares och Kommunals kontakter med företag och medlemmar, och erfarenheten från djursjukvården, pekar på att riv- och bitsår, halk- och fallolyckor är riskområden. Rutiner i arbetet, relevant skyddsutrustning och ändamålsenliga lokaler är sådant som är viktigt för att undvika skador. 

De hundstall som tar hand om omhändertagna hundar behöver ha ett högt säkerhetstänk. Bara en sådan sak att kunna öppna grindar med en hand om det uppstår en riskfylld situation, så att du samtidigt kan hantera hunden, gör ju att du kan lösa din uppgift på ett bra sätt. Hunddagisen är ute i alla väder och behöver förstås ha bra utrustning och bra hjälpmedel säger Anja Westberg, ombudsman på Kommunal. 

Checklistan är kostnadsfri och består av 51 frågor. De handlar om arbetsmiljön allmänt, den organisatoriska och social miljön, djurhanteringen och lokalerna. Tanken är att chefen ska gå igenom dem med skyddsombudet, eller om det saknas med annan representant för de anställda. 

Checklistan är heltäckande. Men man behöver ju inte göra alla 51 frågor på en gång utan det går att dela upp dem och börja med det som känns som viktigast, till exempel djurhanteringen. Du kan göra vissa av dem vid sittande bord, medan andra kräver att du går runt i lokalerna, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent. 

Länk till checklistan Sällskapsdjursverksamhet

Fakta företag i branschen sällskapsdjursverksamhet 
Sveriges hundföretagare har cirka 200 medlemsföretag, men av dessa är många egenföretagare och de kan ha annan verksamhet, som till exempel hundkurser. I hela landet finns cirka 100 katthem. Kontakt:  

Malin Strömberg, projektledare, Prevent, 070-092 5564, malin.stromberg@prevent.se
Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare, 0706-82 72 29, camilla.backlund@grona.org
Anja Westberg, förbundsombudsman, Kommunal, 076-764 55 52, anja.westberg@kommunal.se  
 

Sex frågor om djurhantering från checklistan 

  • Finns rutiner för hur nya individer introduceras i verksamheten?  
  • Finns tydliga rutiner för djurägaren i samband med avlämning och hämtning så att inte riskfyllda situationer uppstår? 
  • Kan man på ett enkelt sätt ta sig ut från utrymmen där djur vistas? Exempelvis öppna grindar utåt med en hand. 
  • Finns möjlighet till bra arbetsställning vid hantering av djuren? Exempelvis arbetsbord vid trimning och kloklippning. 
  • Finns rutiner för att säkerställa att alla arbetstagare får viktig information om djuren de arbetar med, som avvikande beteenden eller sjukdomar? 
  • Finns tillgång till lämplig skyddsutrustning vid hantering av riskfyllda djur, till exempel skyddsärm, hundfångare och skyddshandskar? 

 Källa: Checklistan sällskapsdjursverksamhetPrevent

Taggar:

Prenumerera

Media

Media