IT-stress aktuellt ämne på internationell konferens i Frankfurt

På den internationella arbetsmiljökonferensen i Frankfurt nästa vecka har ett av rundabordssamtalen fokus på stress och arbetsbelastning. Från Sverige medverkar Krister Skoglund, projektledare på Prevent, och berättar om det verktyg för IT-stress som organisationen tagit fram.

Det är den 20:e världskongressen om arbetsmiljö som ISSA (International Social Security Association) arrangerar tillsammans med FN:s arbetsorganisation ILO och Tysklands institut för social- och olycksfallsförsäkring (DBUV). Under 24–27 augusti har de 4 000 deltagarna från hela världen möjlighet att byta erfarenheter och lära om varandras verktyg och metoder för att göra arbetsplatsen bättre. Prevent från Sverige är representerade i de så kallade rundabordsamtalen om ”Psykosociala risker” samt inom multmediaavdelningen med säkervardag.nu – en webbutbildning för besöksbranschen, det vill säga hotell, restaurang och turism.

Symposiet om ”Psykosociala risker” har sex deltagare från Europa. De fokuserar på forskning och metoder för att hantera riskerna.

– Det är ju fantastiskt att de har uppmärksammat vårt verktyg. Men vi ligger väldigt långt fram i det här arbetet och har tidigare varit och berättat om det på EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao, säger projekledare Krister Skoglund.

                     På symposiet kommer de medverkande också att få uttala sig om framtiden. Inte en helt enkel fråga:

–Nej, det är den ju inte. Förmodligen kommer vi att få bättre och mer användarvänliga verktyg i framtiden som minskar arbetsbelastning och stress. Detta bör då lösa flera av de problem som vi tampas med i dag, säger Krister Skoglund.

Webbutbildningen säkervardag.nu hjälper anställda inom besöksbranschen att förebygga hot- och våldsituationer. Den är med i ISSA´s multimediatävling där sammanlagt 290 bidrag från 33 länder finns med. I kategorin multimediaprodukter är åtta nominerade som möjliga prisvinnare och säkervardag.nu är en av dem.

– Att bli nominerad som potentiell prisvinnare är mycket hedrande. Framgångsreceptet är nog att vi har blandat fakta med intressanta interaktiva övningar och filmer, säger Frida Fossland projektledare.

Prevents informatör Linda Eriksson kommer att finnas på ISSA och du kan följa hennes nyhetsrapportering via twitter.com/preventse

Läs mer www.prevent.se, www.safety2014germany.com

Kontakt:

Krister Skoglund,projektledare, 08-402 02 06, 070-1027303, krister.skoglund@prevent.se

Frida Fossland, projektledare, 08-402 02 24, 0739-409610, frida.fossland@prevent.se

Linda Eriksson, informatör, 08-402 02 46, 070-3564232, linda.eriksson@prevent.se

Taggar:

Prenumerera