Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Vad är okej att säga och göra på arbetsplatsen? Vad räknas som kränkande särbehandling?
Prevents nya bok ”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” ger kunskap och praktiska tips för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar. Boken har tagits fram av arbetsmarknadens parter tillsammans med Prevent.

Att behandla varandra schysst på jobbet är grunden för ett bra arbetsklimat och arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga kränkningar. Men många arbetsplatser osäkra på hur de ska göra. Därför fyller den nya handboken ett stort behov, menar Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

– Kränkande särbehandling och mobbning är tyvärr inte ovanligt, och förmodligen är det den del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som företagen har mest frågor om, säger han.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har nio procent av alla svenskar blivit utsatta för vuxenmobbning på sina arbetsplatser.

”Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling” är en handbok för chefer som saknar de kunskaper som föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kräver. Den passar också HR, skyddsombud och andra medarbetare. Boken förklarar vad som kan vara orsaker till kränkningar, vilka konsekvenser de kan få och hur de kan förebyggas och hanteras. Den ger exempel på hur till exempel fördomar, otydlighet, stress och konflikter kan göra att människor utesluts ur arbetsgemenskaper, bland annat genom att ge läsaren en inblick i vad som händer på ett fiktivt företag. Boken tipsar även om diskussionsfrågor och kan med fördel användas som utbildningsmaterial, vid introduktion av nyanställda eller som uppslagsbok.

– Det här materialet är ett stöd i vardagen för alla som jobbar med arbetsmiljö. Den är till både för den som kan en del men som behöver hjälp i det praktiska arbetet och för den som ännu inte kan så mycket, säger Johan Mellnäs.

Kommentarer från arbetsmarknadens parter

Viktoria Lundkvist, arbetsrättsjurist, Industriarbetsgivarna

– De flesta arbetsgivare är angelägna om att motverka kränkande särbehandling, men det är svåra frågor att hantera och många är osäkra på hur de ska gå tillväga. Där fyller den nya handboken en viktig funktion, eftersom den är inriktad på hur man kan jobba praktiskt med frågorna på företaget.

Peter Larsson, ombudsman, Kommunal

– Mobbning, utfrysning och andra kränkningar beror sällan på den enskilda individen, utan har snarare att göra med hur arbetsplatsen är organiserad. Det kan till exempel handla om bristande ledarskap eller att man inte har rutiner för att förebygga och hantera kränkningar. Därför är det viktigt att frågan hanteras på organisationsnivå, och där är den nya handboken en bra hjälp.

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare, Unionen

– Kränkande särbehandling som till exempel mobbning är ett större problem ute på arbetsplatserna än man kanske tror. Det förekommer inom alla typer av branscher och berör många människor. Jag tror att det behövs bättre verktyg både för att upptäcka problemen i tid och för att åtgärda dem. För chefer och skyddsombud som behöver vägledning kan jag därför rekommendera den nya handboken.

Till boken 

Läs mer om kränkande särbehandling 


Kontaktpersoner

Johan Mellnäs, projektledare, Prevent, 08-402 02 26, 070-523 00 33, 

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare Industriarbetsgivarna, 08-762 72 22, 070-341 77 36,

Peter Larsson, ombudsman Kommunal, 070 337 56 78,

Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöutvecklare Unionen, 08-504 15 888, 

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Kränkande särbehandling och mobbning är tyvärr inte ovanligt, och förmodligen är det den del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som företagen har mest frågor om.
Johan Mellnäs