Ny utbildning gör HVB till en bättre arbetsplats

Report this content

Att arbeta på hem för vård och boende, HVB, är ett socialt arbete som ställer speciella krav på arbetsmiljön. Risken för konflikter är till exempel en del av vardagen. Tillsammans kan chefer och medarbetare göra en hel del för att skapa en bra och trygg arbetsplats.

Den stora flyktingtillströmningen år 2015 ledde till en stor ökning av hem för vård och boende, HVB. För de anställda på HVB finns utmaningar i arbetsmiljön som arbetstider som kan vara fördelade över hela dygnet, konflikter, hot från tredje part och stress. För att ge stöd att förbättra arbetsmiljön har Prevent tillsammans med arbetsgivare och fackförbund tagit fram en kostnadsfri utbildning för HVB.

– Målet är att arbeta förebyggande genom att skapa ett kortfattat utbildningsmaterial som verksamheterna verkligen har tid att använda sig av. Personalen är överlag väldigt engagerad i sitt arbete och behöver en god arbetsmiljö som gör att de orkar fortsätta, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Utbildningen är utformad som en e-postkurs där varje mejl innehåller det som behövs för att hålla en kort lektion på 20 minuter på en arbetsplatsträff, där anställda och chefer kan arbeta tillsammans med innehållet. Mejlen innehåller utbildningsmaterial som checklistor, filmer och en konflikthanterare särskilt utformad för HVB. Det finns också ett handledarmaterial, och allt finns samlat på www.prevent.se/hvb.

En av dem som varit delaktig i utvecklingen av utbildningen är Anna West, som är HR-specialist på Gryning i Göteborg.

– Även små företag har nytta av och kan jobba förebyggande med tydliga rutiner. Då vet alla vad som gäller och vem som ansvarar för vad när det händer någonting, säger Anna West.

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, menar att stämning ”smittar” och hon ser möjligheter till en positiv spiral:

– Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete skapar trygghet. Och den tryggheten förmedlar man också till de boende. Ett lyckat arbetsmiljöarbete får de anställda att trivas, och då stannar de längre, vilket gynnar verksamheten.

Jorge Retamales, skyddsombud på Vårsol i Jönköping, påpekar vikten av att alla anställda känner sig delaktiga i verksamheten.

– Det är viktigt att hjälpa varandra med tydlighet och struktur så att alla kör åt samma håll. Om vi har en frisk arbetsmiljö och goda relationer mellan ledning och arbetsgrupp, då kommer vi att göra ett jobb, säger Jorge Retamales

Arbetsmiljömaterialet för HVB finns på prevent.se och är kostnadsfritt att använda. Läs mer på www.prevent.se/hvb. 

Kontakt 

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent: 070-091 52 59,   

Anna West, HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning Vård, Göteborg: 072-0206731, 

Cecilia Grefve, nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården: 0725-520247, 

Jorge Retamales, skyddsombud och behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping: 0705-505851, 

Medverkande fack och arbetsgivare i projektet

Anders Karlsson, Almega (Svenskt Näringsliv): 08-762 69 85, 

Margaretha Johansson, Kommunal (LO): 010-442 70 65, 

Marielle Nakunzi, Ledarna (PTK): 010-510 06 53, 

Carola Löfstrand, Vision (TCO): 08-789 63 99, 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Målet är att arbeta förebyggande genom att skapa ett kortfattat utbildningsmaterial som verksamheterna verkligen har tid att använda sig av. Personalen är överlag väldigt engagerad i sitt arbete och behöver en god arbetsmiljö som gör att de orkar fortsätta
Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.