Ny utbildning ska hjälpa hotade journalister

Report this content

Enligt en studie från Göteborgs universitet utsattes en av fyra journalister för hot, våld eller trakasserier under 2016. Nu lanserar branschens parter tillsammans med Prevent utbildningen Hantera hat och hot – på redaktionen för att komma åt problemen. De första utbildningstillfällena är fullbokade och når omkring 400 deltagare på nyhetsredaktioner runt om i landet.

Den nya klassrumsutbildningen ska rusta journalister och redaktioner mot hat och hot – ett arbetsmiljöproblem som också är ett hot mot demokratin. Målgruppen är chefer, skyddsombud och särskilt utsatta medarbetare på mindre och medelstora redaktioner.

Med fakta, övningar och diskussionsunderlag i form av filmer och ljudklipp med journalister, chefredaktörer och säkerhetsansvariga på redaktioner ska utbildningen höja kunskapen om hur problemen kan förebyggas och bidra till ett öppnare samtal om hat och hot. Utbildningen tar upp hur redaktionerna kan minska sin sårbarhet med såväl skalskydd som digitalt skydd, men störst fokus ligger på de psykosociala aspekterna av hat och hot. Deltagarna får bland annat lära sig hur man kan bygga upp stöd på olika nivåer inom organisationen.

Vårens första elva utbildningstillfällen är redan fullbokade och når medarbetare på dagstidningar och nyhetsbyråer från Gota media, Sörmlands media, Hall media, NTM, NWT, Mittmedia, VK, Norran, TT, Mitti, Direktpress och Metro.

– Det här är en stor och unik satsning och vi är mycket glada över att nå ut till så många journalister redan under våren. Både hat och hot kan ha en stark negativ inverkan på hälsa och arbetsmiljö hos den som drabbats och satsningens primära syfte är att ge deltagarna verktyg och kunskap för att mildra dessa negativa konsekvenser, säger Hanna Johansson, projektledare på Prevent.

Hans O Andersson, förhandlingschef på Almegas arbetsgivarorganisationen Medieföretagen, ser satsningen som viktig både för arbetsmiljö och demokrati.

Det är en viktig arbetsmiljöfråga och en skyldighet för arbetsgivaren att se till att ha en bra arbetsmiljö i alla lägen. Hat och hot får inte lägga hinder för redaktioners verksamhet och medarbetare ska inte må dåligt på sina arbetsplatser. I grunden är det också en demokratifråga, säger han.  

Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, hoppas att utbildningen når så många lokalredaktioner som möjligt, eftersom små arbetsplatser utan stora resurser kan vara extra sårbara.

Man ska kunna utföra sitt jobb utan att drabbas av hat och hot och det måste finnas bra rutiner så man kan vara trygg på sin arbetsplats. Vi hoppas också få igång diskussioner eftersom det funnits en kultur i branschen att man inte pratar om det här.

Båda parter menar också att satsningen får extra kraft av att den görs partsgemensamt.

Det är väldigt positivt att vi gör det här tillsammans med arbetsgivarsidan och att vi har en gemensam syn på behoven. Jag är stolt och glad över att det här har kommit till stånd, säger Ulrika Hyllert.

Senare i vår lanseras även en digital checklista och ett webbverktyg som bygger på innehållet från utbildningen.

Siffrorna om andelen journalister som utsatts för hat och hot kommer från Journalistförbundets senaste undersökning om hot mot journalister, gjord 2017 i samarbete med Göteborgs universitet. Kontakt:
Hanna Johansson, projektledare, Prevent, 073-980 30 55,

Hans O Andersson, förhandlingschef, Medieföretagen, Almega, 070 319 70 36, 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, 070-784 31 14, 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en viktig arbetsmiljöfråga och en skyldighet för arbetsgivaren att se till att ha en bra arbetsmiljö i alla lägen. Hat och hot får inte lägga hinder för redaktioners verksamhet och medarbetare ska inte må dåligt på sina arbetsplatser. I grunden är det också en demokratifråga.
Hans O Andersson, förhandlingschef på Almegas arbetsgivarorganisationen Medieföretagen
Man ska kunna utföra sitt jobb utan att drabbas av hat och hot och det måste finnas bra rutiner så man kan vara trygg på sin arbetsplats. Vi hoppas också få igång diskussioner eftersom det funnits en kultur i branschen att man inte pratar om det här.
Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet