Nytt stöd i kampen mot belastningsskador

Report this content

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige och beror ofta på tunga, felaktiga lyft eller ensidigt och repetitivt arbete. Men det finns mycket att göra för att förebygga besvären. Ergonomihjälpen ger kunskap om muskel- och ledbesvär och praktiskt stöd i form av instruktionsfilmer och checklistor.

Arbetsgivare har ansvar för, och mycket att vinna på, att arbeta förebyggande mot belastningsskador och skapa en hållbar arbetsplats.

– Belastningsbesvär riskerar att få långvariga konsekvenser för individen, med smärta, värk och nedsatt funktion. Det kan leda till stora kostnader för arbetsgivaren. Det förebyggande arbetet är A och O för att reducera sjukskrivningstalen och få friska och nöjda medarbetare som håller ett helt arbetsliv, säger Ann Appelberg, projektledare på Prevent.

Ergonomihjälpen ska öka kunskapen om arbetsrelaterade muskel- och ledbesvär och stötta arbetsplatserna i det förebyggande arbetet. Den bidrar med grundläggande kunskap om ergonomi men erbjuder också praktiska verktyg som checklistor, instruktionsfilmer och utbildningsmaterial. Webbplatsen är framtagen i samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

– Vårt mål är att Ergonomihjälpen ska ge inspiration och kunskap, och stötta arbetsgivare att börja jobba med ergonomi på arbetsplatsen. Att webbplatsen är framtagen av arbetsgivare och fackförbund tillsammans gör att vi har kunnat ta fram ett innehåll som är speciellt anpassat till de behov som finns ute på arbetsplatserna, säger Ann Appelberg.

Så här tycker arbetsmarknadens parter som varit med och tagit fram verktyget:

Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöexpert, Industriarbetsgivarna (för Svenskt Näringsliv)  

– För att komma tillrätta med belastningsskador krävs det en ökad medvetenhet om att detta går att förebygga. Ryggbesvär kan till exempel drabba såväl en byggarbetare som en kontorsarbetare, om det förbyggande arbetet brister. Den här webbplatsen ska sprida information till företagen och arbetsplatserna och uppmuntra till att arbeta förebyggande med belastningsergonomi genom att erbjuda praktiska verktyg och lösningar.

Ann Lundberg Westermark, jurist, PTK

– Den här frågan är ständigt aktuell och det finns ett behov av att visa att den här problematiken inte har digitaliserats bort eller inte längre finns, bara för att det i dag finns många ergonomiska hjälpmedel. Det är fortfarande många människor som skadar sig på jobbet och får belastningsproblem. Det här verktyget är ett värdefullt stöd i hur man enkelt och konkret ska kunna jobba förebyggande mot belastningsskador.

Carola Löfstrand, utredare arbetsmiljö, LO

– Alltför många kan i dag inte arbeta ett helt arbetsliv för att kroppen slits ut genom enahanda arbetsmoment, tunga lyft och oergonomiska arbetsställningar. Det riskerar att leda till ett liv med värk, sjukskrivning och senare en sämre pension. Genom att förebygga belastningsskador kommer fler att få bibehålla sin hälsa genom hela arbetslivet. Det blir även en ekonomisk fördel för både arbetare, arbetsgivare och i förlängningen samhället.

Läs mer: https://www.prevent.se/ergonomihjalpen/

Kontakt:

Ann Appelberg, projektledare, Prevent, 0736 88 54 59, ann.appelberg@prevent.se

Johan Mellnäs, projektledare, Prevent, 070 523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv, 070 585 53 63, asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

Ann Lundberg Westermark, PTK, 070 5111 288, ann.lundberg.westermark@ptk.se

Carola Löfstrand, LO, 070 384 48 44, carola.lofstrand@lo.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media