Nytt utbildningscenter för arbetsmiljö – Prevent har flyttat till Fatburen

Arbetsmiljöorganisationen Prevent har flyttat till ett aktivitetsbaserat kontor med egna utbildningslokaler i Fatburen vid Medborgarplatsen, Stockholm. Utbildningarna i Stockholm kommer framöver att bedrivas där, bland annat den om de nya reglerna för psykosocial arbetsmiljö.

Arbetsmiljöorganisationen Prevent har funnits sedan 1942 fyller 75 år nästa år och sedan månadsskiftet har organisationen ett nytt kontor i fastigheten Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm. Det nya kontoret är vad man kallar aktivitetsbaserat och ska stödja det kunskapsintensiva och pedagogiska arbete som bedrivs av organisationen. Prevent tar fram hjälpmedel och verktyg för företag i form av böcker, databaser, distansutbildningar, checklistor, enkäter med mera.

– Målet är en modern, effektiv, inspirerande arbetsplats med bra fysisk och psykisk arbetsmiljö, där medarbetarna trivs och mår bra, säger Ylva Nyhlén, administrativ chef.

Det nya kontoret innehåller även en konferensdel med två lokaler för utbildning. Där kommer Prevent förlägga en stor del av utbildningarna av framför allt chefer och skyddsombud. Under våren hålla bland annat utbildningar om de nya reglerna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Nu får vi närmare, regelbunden kontakt med våra målgrupper som till exempel chefer och skyddsombud. Det blir enklare för oss att presentera våra verktyg och utbildningar för dem. Dessutom finns det möjlighet till mer direkt återkoppling för att göra vårt utbud av produkter och tjänster ännu bättre, säger utbildningsledare Maria Ritzén.

Prevent har precis som tidigare utbildningar även i Göteborg, Malmö.  Förra året utbildade Prevent runt 7 000 personer.

Förutom gatuadressen som är Södermalmsallén 36, är de övriga adressuppgifterna som tidigare.

Bilaga: utbildningar april–juni

Kontakt:

Ylva Nyhlén, administrativ chef, 08-402 02 33, 070-091 41 90, ylva.nyhlen@prevent.se

Maria Ritzén, utbildningsledare, 070-530 01 99, maria.ritzen@prevent.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar