Påminnelse: Moelven storsatsar på arbetsmiljöutbildning

Nu utbildar Moelvenkoncernen alla chefer och skyddsombud i ”Bättre arbetsmiljö” som ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och olyckstillbud. På en presskonferens på Moelven Instustrier AB:s kontor i Skåre onsdagen den 4 juni kl 12.00-13.00 berättar Moelven, Hälsolänken och Prevent om satsningen.Moelvenkoncernen består av 46 operativa enheter i Sverige, Norge och Danmark. Antalet anställda var vid ingången av 2008 3 400 varav 1 600 i Sverige. Hälsolänken är en av Prevents diplomerade handledare för grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö” och genomför för chefer och skyddsombud vid Moelvens svenska bolag.

Två av tre kurser är nu genomförda, det betyder att 40 av 70 personer hittills har genomgått utbildningen.

Hälsolänken AB i Värmland är en av 45 företagshälsor som är diplomerat för att genomföra grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö”. Utbildningen är framtagen av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Presskonferensen hålls på Moelven Industriers kontor, Skårevägen 60, Karlstad, onsdag 4 juni, kl 12.00 – 13.00. Lunch serveras. Medverkande: Marie Rubertsson-Nerén, projektledare Prevent, Fredrik Andersson, VD Hälsolänken, Peter Broberg, VD Moelven Valåsen, Charlotte Larsson, personalchef Moelven.

För anmälan och ytterligare information kontakta: Marie Rubertsson-Nerén, projektledare Prevent, tfn: 08-402 02 47, 070-399 80 26, marie.rubertsson-neren@prevent.se. Charlotte Larsson, personalchef Moelven, tfn 070-560 30 75, charlotte.larsson@moelven.com.

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera