PRESSMEDDELANDE 15 000 hotell- och restauranganställda utbildade i ”Bättre vardag”

Sammanlagt 15 000 av 100 000 anställda inom hotell- och restaurangbranschen har utbildat sig i den webbaserade arbetsmiljöutbildningen ”Bättre vardag”. Den kompletterande utbildningen om hot- och våld ”Säker vardag” har sedan februari genomgåtts av 1 600 personer.

Parterna inom hotell- och restaurangbranschen – HRF, Unionen och Visita – har tillsammans med Prevent tagit fram två kostnadsfria webbutbildningar; en introduktion till arbetsmiljön, ”Bättre vardag”, och en med inriktning på att förebygga hot och våld, ”Säker vardag”.

Hotell- och restaurangbranschen består av många mindre företag där de anställda ofta arbetar oregelbundet. En framkomlig väg att nå branschen har varit en webbutbildning som man antingen kan genomföra tillsammans i grupp eller enskilt vid tider som passar en själv. Av de som genomgått de båda utbildningarna kommer runt 40 procent från företag med upp till 20 anställda.

– Sedan vi lanserade utbildningen om hot- och våld i våras, kan vi se att även flera nu går den vanliga utbildningen, säger projektledare Frida Fossland.

Båda utbildningarna har fått bra betyg av användarna. Två tredjedelar av dem som gått ”Säker vardag” har i samband med det svarat på en enkät om utbildningen och av dem anser 87 procent att de kommer få användning i arbetet av de nya kunskaperna.

– För oss är det förstås otroligt viktigt att se att utbildningarna verkligen används. Dessutom är det många som säger sig rekommendera den till andra och därför tror vi att utbildningstakten även framöver kommer att vara hög, säger Frida Fossland.

Runt hälften av de utbildade kommer från storstadsregionerna.

Fakta:

Bättrevardag.nu är en webbutbildning som ger introduktion till hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöfrågor. Syftet med utbildningen är att den ska ge ökade kunskaper om hur arbetet kan förbättras i vardagen, relationen till kollegorna och den fysiska säkerheten på jobbet.

Säkervardag.nu är en webbutbildning som handlar om hur man kan förebygga riskerna för hot och våld inom hela besöksbranschen (hotell, restauranger, nattklubbar och nöjes- och turistanläggningar). Här varvas fakta med interaktiva övningar och filmer. Utbildningen ger kunskap om hur man kan arbeta förebyggande och få ökad handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt:

Frida Fossland, projektledare, 08-402 02 24, frida.fossland@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Taggar:

Prenumerera