Så ska olyckor i lantbruket undvikas

Report this content

Lantbruket är en bransch som är hårt drabbad av olyckor. De flesta inträffar vid arbete med maskiner och djur. Initiativet Är du säker? är framtaget av arbetsmarknadens parter för att hjälpa lantbrukare att bli mer medvetna om hur de kan undvika risker och jobba säkert.

Lantbruket är en viktig bransch för hela Sverige och sysselsätter 171 400 personer. Något som är speciellt med yrket är att det ofta utförs i nära anslutning till hemmet och familjen. Med initiativet Är du säker? vill branschen öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att få fler att börja förbättra sin arbetsmiljö. Bakom initiativet står Prevent, Gröna arbetsgivare, Kommunal och Lantbrukets arbetsmiljökommitté. LRF har deltagit löpande som bollplank och rådgivare.

– Lantbrukare är ofta egenföretagare som arbetar med stora djur och maskiner, så det är väldiga krafter. Det är inte ovanligt med ensamarbete under långa dagar. Eftersom arbetsplatsolyckor är så pass vanligt i branschen vill vi höja kunskapen om arbetsmiljö och få fler att vidta åtgärder för en säkrare vardag. Det gör vi genom utbildningsinitiativet Är du säker? säger Anja Westberg, Kommunal. 

Sajten ärdusäker.se rymmer webbutbildning, checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial. Här finns särskilda ingångar för produktionsinriktningarna fjäderfä, gris, häst, nöt och växtodling.

– På sajten finns viktig information och kunskapsmaterial för alla i branschen, oavsett verksamhet eller erfarenhet av yrket. Vi har också ett nära samarbete med naturbruksutbildningarna, vilket gör att vi når unga som är på väg ut i yrkeslivet. På så vis vill vi etablera ett säkerhetstänk redan innan de kommer ut i arbetslivet, säger Camilla Backlund, Gröna arbetsgivare.  

– Initiativet är viktigt och jag hoppas att alla våra medlemmar tar sig tid att jobba med säkerheten på gården. För att nå en arbetsplats utan olyckor kräver det att man har med sig säkerhetstänket varje dag. Det sker alldeles för många olyckor som får ödesdigra konsekvenser, säger Palle Borgström, förbundsordförande, LRF.

Tillsammans med sajten lanseras singeln ”Är du säker?” med The Safety First Band & Jenny Almsenius. Singeln finns på Spotify och musikvideon på ärdusäker.se.

Kontakt

Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent, 070-091 52 59,
Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare, 0706 - 82 72 29,
Anja Westberg, förbundsombudsman, Kommunal, 076-764 55 52. 

Prenumerera

Media

Media