Så skapar du bättre IT-miljöer på jobbet

Hur många har inte upplevt frustration över krånglande IT-system? Nu lanserar Prevent det nya kostnadsfria webbverktyget ”Inför rätt IT” för företag som ska utveckla eller köpa in nya IT-lösningar. Det går nämligen att främja mer användbara IT-system i arbetslivet – bara man tänker efter före.

Frustrationen över IT-krångel kan handla om allt från att brottas med inloggningar till att känna vanmakt inför lösningar som känns ogenomtänkta och inte passar de verkliga behoven. IT ska stödja verksamheten och inte bli en belastning. ”Inför rätt IT” är tänkt att underlätta företagens arbetsmiljöarbete kring IT-lösningar.

– Målet var att skapa ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att ta hänsyn även till arbetsmiljöaspekter i IT-arbetet. Genom att koppla ihop forskning och praktiskt stöd vad gäller arbetsmiljö och IT kan vi nu hjälpa företag att hjälpa sig själva till bättre arbetsmiljö i utveckling och upphandling av IT-lösningar, säger Prevents projektledare Fredrik Beskow.

Materialet består av tre delar: faktatexter om IT och arbetsmiljö, checklistor som hjälper användaren att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner samt scenarier med exempel på vanliga problem och situationer som kan uppstå när man utvecklar och inför nya IT-lösningar.

Faktatexterna tar bland annat upp vilket ansvar ledningen har, hur man värderar olika risker och vad man bör tänka på när man inför nya IT-lösningar. Checklistorna hanterar ämnen som nulägesanalys, kravställning, införande, förbättringsarbete och supportfrågor. De olika scenarierna ger inte bara exempel på problem och situationer som kan uppstå – varje scenario innehåller även en beskrivning av vad lagen säger och tips på hur man kan komma tillrätta med eventuella problem.

Det nya verktyget presenteras torsdagen den 26 oktober under eventet Gilla Jobbet med temat ”Den hållbara arbetsplatsen”. Gilla Jobbet är arbetslivets mötesplats för arbetsmiljöfrågor.

I arbetsgruppen som utvecklat verktyget ingår Bengt Sandblad, professor emeritus i människa/datorinteraktion vid Uppsala Universitet, Anna-Lisa Osvalder, biträdande professor i Människa-maskinsystem vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Jonas Söderström, användbarhetsexpert på InUse. Arbetet har skett i samverkan med Prevents ägare: Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

”Inför rätt it” är ett verktyg inom ramen för prevent.se. Verktyget kommer att vara gratis att använda. Läs mer på www.prevent.se/it.

Kontakt 

Fredrik Beskow, projektledare på Prevent: 08-402 02 05,

Christine Törnquist, kommunikatör på Prevent: 08-402 02 39, 

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar