Säkrare sågverk med ny webbutbildning

Report this content

Sågverksindustrin är en de mest skadedrabbade branscherna i Sverige. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor på sågverken har Prevent tagit fram en ny webbutbildning.

Sågverksindustrin har länge varit hårt skadedrabbad och fortsätter att vara en av de största riskindustrierna. Under 2019 hade branschen 19 arbetsplatsolyckor per tusen anställda, vilket kan jämföras med 7 olyckor per tusen anställda på arbetsmarknaden i stort. De vanligaste olyckorna är kläm– skär och fallolyckor. Tung trafik på sågverken samt arbete från hög höjd orsakar de allvarligaste olyckorna. För att öka säkerheten och minska antalet olyckor på svenska sågverk lanserar Prevent en ny webbutbildning, Säkra Sågverk. Utbildningen är framtagen i tät samverkan med Industriarbetsgivarna, GS-facket, Unionen och industrin.

– Sågverken ligger fortfarande väldigt högt i olycksstatistiken och vi ser att det finns risker som kan leda till allvarliga olyckor och till och med dödsfall. Målsättningen med webbutbildningen är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i branschen och bygga en mer robust säkerhetskultur. Alla ska vara säkra på sin arbetsplats, säger Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent.

Webbutbildningen ska ge grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och öka fokuset på arbetsmiljö och säkerhet. Den innehåller filmer och exempel från verkligheten, avstämningsfrågor och digitala checklistor. Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud och medarbetare som arbetar på de 140 sågverk som finns i Sverige, totalt omkring 10 000 personer.

Tomas Ivarsson, på Svenskt Trätekniskt Forum (STTF), har varit med och tagit fram utbildningen.

– Det finns ett stort behov av att stärka kunskapen kring de här frågorna i vår bransch. Sågverksindustrin är en riskabel industri och trots att mycket har förbättrats de senaste åren ser vi att olyckor ändå sker, olyckor som kan få mycket allvarliga konsekvenser för den drabbade. Ökad kunskap och förståelse för arbetsmiljö och säkerhet är avgörande för att vi ska kunna minska antalet olyckor och skapa säkrare arbetsplatser, säger han.  

Så här tycker arbetsmarknadens parter som varit med och tagit fram utbildningen:

Åsa Dahlfors, Arbetsmiljöexpert, Industriarbetsgivarna:

– Sågverksindustrin ligger i topp när det gäller både arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. Kunskapen kring de här frågorna behöver stärkas och man behöver diskutera säkerhet på ett nytt sätt. Det gynnar både företagsamheten och arbetsmiljön i branschen.

Patrik Karlsson, Arbetsmiljöansvarig, GS-facket:

– Webbutbildningen Säkra Sågverk är ett viktigt verktyg för att hjälpa till att bygga en god säkerhetskultur och ett bättre arbetsmiljöarbete på våra sågverk. Den sågverksanställde ska känna sig trygg då hen börjar sin arbetsdag.  

Webbadress: www.sakrasagverk.se

Kontaktpersoner:

Nathalie Robert Edgar, projektledare Prevent: 070-609 32 51

Tomas Ivarsson, Svenskt Trätekniskt Forum (STTF): 070- 336 17 94

Taggar:

Prenumerera

Media

Media