Svensk arbetsmiljö på världskongress i Seoul

Svenskt arbetsmiljöarbete har en plats på den internationella agendan. Vid den 18:e världskongressen om säkerhet och hälsa i Seoul, Sydkorea, deltar Prevent bland annat som en av talarna i seminariet om hur man hanterar risker i arbetsmiljön.


Världskongressen i Seoul, pågår 29 juni-2 juli och har cirka 4 000 deltagare från 170 olika länder. Kongressen invigdes av Sydkoreas premiärminister på söndagskvällen den 29 juni. Prevent deltar även med så kallade posters om den nya grundutbildningen Bättre arbetsmiljö, arbetsmiljö och företagsutveckling i små företag samt det europeiska arbetet med stress i arbetslivet, där man nyligen översatt boken, Arbetsrelaterad stress, till i engelska.
- Sverige har en framträdande position i det internationella arbetsmiljöarbetet och ses ofta som ett föregångsland. Vårt grundmaterial Bättre arbetsmiljö har översatts till ett 40-tal språk, bland de senare är gujarati, ett lokalt språk i Indien, säger Henrik Lindahl VD på Prevent.

För ytterligare information kontakta: Marie Antman, informationschef, 08-402 02 04, 070-698 86 06, marie.antman@prevent.se Henrik Lindahl, VD, 08-402 02 09, 070-625 41 08, henrik.lindahl@prevent.se

Om oss

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se - kunskaper för en bättre arbetsdag!

Prenumerera