Utrikesreporter på TV4 prisas för vinnande arbetsmiljöarbete

Report this content

Lottie Cronestrand är utrikesreportern som även axlar rollen som huvudskyddsombud för hela Bonnier Broadcasting. Hennes arbete med att förbättra de anställdas schemaläggning, sömn och återhämtning gjorde att hon i veckan tilldelades Arbetsmiljöstipendiet 2018.

I 25 år har Lottie Cronestrand varit utrikesreporter på TV4Nyheterna, och under lång tid har hon varit engagerad i arbetsmiljöfrågor. Hon vet hur det är att arbeta såväl bakom som framför kameran, och hur olika yrkesgrupper påverkas av skift-, natt-, distans- och ensamarbete. I dag lägger hon en dag i veckan på sitt uppdrag som huvudskyddsombud.

Enkäter som verktyg  

Lottie Cronestrand såg att de medarbetarenkäter som gjordes hade glömt bort skiftarbetarna. Fokus låg på de som spenderar mesta tiden vid ett skrivbord, under normala arbetstider.

− Jag gjorde en egen enkät som handlade om sömn. Den visade att det fanns stora problem hos de som jobbar skift. Det visade också att olika faktorer som kön, ålder, yrkesroll och hur familjen ser ut påverkar vad som sliter mest och hur man bäst återhämtar sig, berättar Lottie Cronestrand.

Möjlighet att påverka minskade sjukskrivningarna 

Resultatet från enkäten ledde till att de som arbetar skift gavs större möjlighet att påverka sina arbetspass. Det fick till följd att sjukskrivningarna minskade. När nya chefer några år senare ville avskaffa schemainflytandet visade ännu en av Lottie Cronestrands enkäter att 94 procent ville ha kvar inflytandet, och så fick det bli. 

Stress är en prioriterad fråga 

Minskade resurser, lite sömn, tighta deadlines och hat och hot i sociala medier är faktorer som kan leda till negativ stress. Lottie Cronestrand genomför just nu samtal i olika medarbetargrupper för att kunna identifiera den skadliga stressen och hur man kan få bukt med den.

Stipendiet har firats på arbetsplatsen och Lottie Cronestrand har fått mycket positiv återkoppling från chefer och medarbetare. Men hon känner sig inte nöjd. 

− Den här frågan stannar aldrig, det gäller att hela tiden ha örat mot marken. Då kan man fånga upp saker som bubblar innan de blir till kostsamma och olustiga problem.

Arbetsmiljöstipendiet delas årligen ut av Prevent till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Utöver Lottie Cronestrand, har årets stipendium tilldelats Eive Andersson, supply chain manager på DAVA Foods Sweden AB. De har fått 15 000 kronor var. Årets jury består av Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Zedell på LO, Daniel Gullstrand på PTK och Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Kontakt Arbetsmiljöstipendiet 2018

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83,

Charlotte Bäckström, kommunikation och press Prevent, 08-402 02 49,

Lottie Cronestrand, utrikesreporter och huvudskyddsombud, TV4/Bonnier Broadcasting, 070-854 39 38

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den här frågan stannar aldrig, det gäller att hela tiden ha örat mot marken. Då kan man fånga upp saker som bubblar innan de blir till kostsamma och olustiga problem.
Lottie Cronestrand