VVS-chef och IT-revisor får Arbetsmiljöstipendiet

Report this content

Arbetsmiljöstipendiet går i år till Oskar Olsén, platschef på Nytorps Rör i Farsta och Jan Åkesson, Senior Compliance Professional och huvudskyddsombud på Siemens huvudkontor i Solna.

Prevent delar varje år ut Arbetsmiljöstipendiet till personer verksamma i privata företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. En chef och ett skyddsombud delar på prissumman.

Oskar Olsén, platschef på Nytorps Rör, har fokus på hög säkerhetskultur och har riskeliminering högst upp på agendan. Oskar Olsén är ansvarig för projektet Stockholms framtida avloppsrening, ombyggnationen av Stockholm Vattens anläggning Henriksdals reningsverk och Sickla-anläggningen. Det är en komplicerad entreprenad där det är viktigt att samarbetet med andra entreprenörer och fackförbund fungerar smidigt. För att få till ett fungerande samarbete ser han till att vara deltaktig i alla skyddsronder på arbetsplatsen på ”siten”. Han är också pådrivande för ett inkluderande arbetsklimat och värnar om jämställdheten i en bransch där det inte alltid står högst på agendan. Oskar Olsén nominerades bland annat med orden ”Med ett otroligt driv och fantastisk seriositet leder Oskar Olsén arbetsmiljöarbetet nere i Henriksdals reningsverk för medarbetarna på Nytorps Rör.”

Jan Åkesson, IT-revisor på Siemens, arbetar inte bara med IT-frågan, utan driver parallellt ett viktigt arbete som huvudskyddsombud för att förbättra arbetsmiljön inom företaget. Hans stora engagemang i kombination med förmågan att betrakta omvärlden och det som händer i vardagen är en stor tillgång för företaget. Tillsammans med högsta ledningen och den fackliga organisationen har han bidragit till att skapa goda relationer och respektfull samverkan. Jan Åkesson nominerades bland annat med orden ”Jan Åkesson är en tydlig person som på ett utmärkt sätt har både medarbetarna och företaget för ögonen – självklart med medarbetarna i fokus men han ser samtidigt vad som är bäst för företaget som helhet.”

Årets jury består av Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Zedell på LO, Daniel Gullstrand på PTK och Maria Schönefeld, vd på Prevent.

— Stipendiaterna är väldigt bra exempel på hur engagerat, kontinuerligt arbetsmiljöarbete leder till framgång för företagets affärer och bidrar till de anställdas välmående. I moderna företag med komplexa verksamheter är det extra viktigt. Oskar Olsén och Jan Åkesson visar båda prov på att engagerande arbetsmiljöarbete lönar sig, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prissumman på 15 000 kronor vardera kommer gå till aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön på stipendiaternas arbetsplatser.

Kontakt Arbetsmiljöstipendiet 2019

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, 

Charlotte Bäckström, kommunikation och press Prevent, 08-402 02 49,

Oskar Olsén, stipendiat, 070-481 96 89, 

Jan Åkesson, stipendiat, 070-728 12 29,

Taggar:

Prenumerera

Media

Media