Brand i byggnad, Partille

Larm om brand i byggnad inkom till räddningstjänsten ca kl 10:00. Branden pågår på Göteborgsvägen i Partille. Räddningstjänsten har ca 30 personer på plats för att begränsa och släcka branden. Inga personer har kommit till skada.

Larmet kom in räddningstjänsten ca kl 10:00, fullt utbruten brand i byggnad på Göteborgsvägen i Partille, räddningstjänsten Stor Göteborg har ca 30 personer på plats för att släcka och begränsa branden, inga personskador har inträffat, arbetet väntas pågå under dagen och kvällen. Branden startade i ett mindre förråd och spred sig till intill liggande byggnad, ingen ytterligare spridningsrisk.

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera