Citat

En brandvarnare hjälper dig att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Då har du en möjlighet att släcka branden själv eller säkert ta dig ut.
Josefin Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta på Räddningstjänsten Storgöteborg
Självklart riktar vi våra budskap mot alla vuxna, som har ansvaret för att riskerna för brand i hemmen minimeras. Men i år har vi också en överraskning för vår yngre målgrupp. Lite längre fram i december kommer vi få hjälp att sprida vårt budskap, av några artister som nog är välkända hos barnen.
Josefin Åkerström
Trafikolyckorna har minskat med 30%, jämfört med medelvärdet 2016–2020. Det beror framför allt på minskad trafik i samband med pandemin, men vi ser även ett lägre antal trafikolyckor i början av året, då pandemin ännu inte hade brutit ut.
Tove Nyth, verksamhetsstrateg på Staben för analys och inriktning.
Vid grillning i uppställda grillar i trädgårdar eller på de fasta grillplatser som finns vid exempelvis bostadshus och badplatser, vill vi uppmana till stor försiktighet
Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Vi vill lyfta fram de människor som av egen kraft gör goda och livsavgörande insatser för en medmänniska.
Räddningschef Anders Ekberg
Målet är att vi ska vara mer effektiva. Göteborg växer fort och på olika sätt. En ny omvärld gör att vi måste hitta lösningar på nya problem och framför allt att vi måste våga testa olika möjligheter
Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Den vanligaste brandorsaken i hemmet är att man glömmer att stänga av spisen. Med en brandvarnare med fungerande batteri kan branden upptäckas i tidigt skede.
Räddningstjänsten Storgöteborg
Vi vill inte missa möjligheten till att få ett utökat underlag att fatta beslut på.
Förbundsdirektör Lars Klevensparr
Som arbetsgivare behöver vi vidta åtgärder som skapar en förändring. Åtgärderna behöver fokusera på en trygg och säker arbetsmiljö för insatspersonal.
Lars Klevensparr, förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg
Vi har inget vinstintresse i det vi gör och kan därför vara helt objektiva. Vi kommer att lägga mer tid på brandskyddskontrollerna för att säkerställa brand-och rättssäkerheten.
Robert Olsson chef för enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster
Att använda en lokal för tillfällig övernattning kan vara möjligt men brandsäkerheten måste bedömas av någon som har kunskap så att brandskyddet uppfyller godtagbar nivå
Bo Carlsson, enhetschef Räddningstjänsten Storgöteborg
-Jag tycker att man kan gå fram på det här sättet även i andra sammanhang. Genom att tala om vad vi ville åstadkomma överlät vi istället åt marknaden att med sin specialkunskap leverera ett resultat..
Katarina Appelqvist Upphandlingschef
Vi vill därför avråda från att elda ute. Vi har haft ett par tillbud som tack och lov inte utvecklats till någon större brand men det torra vädret fortsätter och risken för brand och brandspridning i skog och mark ökar för varje dag.
Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap
Glädjande nog hade vi, under 2014, ett fortsatt lågt antal bränder i och omkring skollokaler. De senaste åtta åren har antalet bränder minskat med cirka 50%. Vi tror att minskningen bland annat beror på kontinuerligt förebyggande arbete från olika samhällsaktörer.
Tove Nyth, olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.
RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön. Ingen metod passar alla bränder och situationer.
Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap
Konflikten innebär givetvis en ansträngning för RSG. Min bedömning är att det just nu inte påverkar vår förmåga att hantera akuta olyckor. Jag bedömer också att tryggheten och säkerheten för våra kommuninvånare kommer att vara fortsatt hög,
Lars Klevensparr, förbundsdirektör RSG.
Olyckor har skett då gasflaskor placerats under grillen.
Mikael Hagberg olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Vi ansåg inte att vi skulle rikta krav på fastighetsägaren att göra en 3-miljoners investering bara för att Attendo ensidigt väljer att minska sin bemanning.
Bo Carlsson
Det vackra vårvädret med sol och vind gör att gammalt gräs snabbt torkar upp och blir lättantändligt.
Mats Karlsson insatschef
Håll koll på ljusen när du släcker ljuset!
Räddningstjänsten Storgöteborg
Det finns möjlighet att prata med rekryterare från vår personalavdelning, träffa brandmän som arbetar på stationen och att prova på de olika fystesterna
Ann-Helen Augustsson Lindbäck
De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller.
Lars Klevensparr, direktör
Under morgonen har vi personal på plats för att kontrollera att oljelänsarna håller för den oljan som är inlänsad samt gör en bedömning om ytterligare åtgärder måste vidtas
Tord Johansson, Stabschef på Räddningstjänsten Storgöteborg
Din vilja att visa omtanke och din förmåga att göra en viktig insats är grunden till att arbeta som brandman RiB.
Räddningstjänsten Storgöteborg
Vår kampanj: -Kom ihåg att släcka ljusen har säkerligen haft en bidragande orsak till det låga antalet ljusbränder
Räddningstjänsten Storgöteborg
För RSGs vidkommande är det dock synnerligen viktigt att den civila helikopterverksamheten säkerställs i närområdet till Göteborg
Lars Klevensparr, förbundsdirektör