Mindre bil kan göra mer

Från och med den 18 februari rullar ett nytt räddningsfordon på gatorna i Göteborg. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) inleder projektet ”Offensiv enhet”. Offensiv enhet är en ny, mindre brandbil som ska rulla i de centrala delarna av Göteborg.

Huvudsyftet är att kunna vara snabbare på plats om något händer, men också vara närmare invånarna. Ett annat syfte är att, med tanke på de många byggprojekt som pågår i staden, kunna samla information som hjälper RSG i planeringen av framtida insatser. Bilen kan smidigare ta sig till platser där större räddningsenheter (brandbilar) har svårare att komma fram. Insatsen vid en olycka kan då påbörjas tidigare, i väntan på övriga enheter. Bilen är bemannad med styrkeledare och två brandmän.

- Målet är att vi ska vara mer effektiva. Göteborg växer fort och på olika sätt. En ny omvärld gör att vi måste hitta lösningar på nya problem och framför allt att vi måste våga testa olika möjligheter, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Offensiv enhet ska vara i drift från måndag till fredag klockan 7- 22. Det är då som olyckorna är som flest. Under rusningstrafiken finns bilen runt Götatunneln, från Olskroken till Linnéstaden utefter hamnen och Allén.

Projektet med Offensiv enhet pågår ett år och ska utvärderas kontinuerligt.

Måndag den 18 februari kl 10 är media välkomna till Gårda brandstation för presentation av bilen med personal. För mer information Presskontakt, Anna Dyne tele: 0706-65 27 85

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Målet är att vi ska vara mer effektiva. Göteborg växer fort och på olika sätt. En ny omvärld gör att vi måste hitta lösningar på nya problem och framför allt att vi måste våga testa olika möjligheter
Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.