Dela

Kontakt

 • Räddningsinsatser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Västra Räddningsregionen. Om ingen svarar pågår ledningsarbete mot pågående händelser, vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Herrljunga, Öckerö, Strömstad, Tanum och Sotenäs.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Herrljunga Räddningstjänst: 0513-17091 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81 Strömstads räddningstjänst: 0526-190 00 Tanums räddningstjänst: 0525-180 00 Sotenäs räddningstjänst, 0523-66 45 00 0523-66 40 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se
 • Citat

  En brandvarnare hjälper dig att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Då har du en möjlighet att släcka branden själv eller säkert ta dig ut.
  Josefin Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta på Räddningstjänsten Storgöteborg
  Självklart riktar vi våra budskap mot alla vuxna, som har ansvaret för att riskerna för brand i hemmen minimeras. Men i år har vi också en överraskning för vår yngre målgrupp. Lite längre fram i december kommer vi få hjälp att sprida vårt budskap, av några artister som nog är välkända hos barnen.
  Josefin Åkerström
  Trafikolyckorna har minskat med 30%, jämfört med medelvärdet 2016–2020. Det beror framför allt på minskad trafik i samband med pandemin, men vi ser även ett lägre antal trafikolyckor i början av året, då pandemin ännu inte hade brutit ut.
  Tove Nyth, verksamhetsstrateg på Staben för analys och inriktning.
  Vid grillning i uppställda grillar i trädgårdar eller på de fasta grillplatser som finns vid exempelvis bostadshus och badplatser, vill vi uppmana till stor försiktighet
  Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.
  Vi vill lyfta fram de människor som av egen kraft gör goda och livsavgörande insatser för en medmänniska.
  Räddningschef Anders Ekberg
  Målet är att vi ska vara mer effektiva. Göteborg växer fort och på olika sätt. En ny omvärld gör att vi måste hitta lösningar på nya problem och framför allt att vi måste våga testa olika möjligheter
  Lars Klevensparr, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
  Den vanligaste brandorsaken i hemmet är att man glömmer att stänga av spisen. Med en brandvarnare med fungerande batteri kan branden upptäckas i tidigt skede.
  Räddningstjänsten Storgöteborg
  Vi vill inte missa möjligheten till att få ett utökat underlag att fatta beslut på.
  Förbundsdirektör Lars Klevensparr
  Som arbetsgivare behöver vi vidta åtgärder som skapar en förändring. Åtgärderna behöver fokusera på en trygg och säker arbetsmiljö för insatspersonal.
  Lars Klevensparr, förbundsdirektör Räddningstjänsten Storgöteborg
  Vi har inget vinstintresse i det vi gör och kan därför vara helt objektiva. Vi kommer att lägga mer tid på brandskyddskontrollerna för att säkerställa brand-och rättssäkerheten.
  Robert Olsson chef för enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster
  Att använda en lokal för tillfällig övernattning kan vara möjligt men brandsäkerheten måste bedömas av någon som har kunskap så att brandskyddet uppfyller godtagbar nivå
  Bo Carlsson, enhetschef Räddningstjänsten Storgöteborg
  -Jag tycker att man kan gå fram på det här sättet även i andra sammanhang. Genom att tala om vad vi ville åstadkomma överlät vi istället åt marknaden att med sin specialkunskap leverera ett resultat..
  Katarina Appelqvist Upphandlingschef
  Vi vill därför avråda från att elda ute. Vi har haft ett par tillbud som tack och lov inte utvecklats till någon större brand men det torra vädret fortsätter och risken för brand och brandspridning i skog och mark ökar för varje dag.
  Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap
  Glädjande nog hade vi, under 2014, ett fortsatt lågt antal bränder i och omkring skollokaler. De senaste åtta åren har antalet bränder minskat med cirka 50%. Vi tror att minskningen bland annat beror på kontinuerligt förebyggande arbete från olika samhällsaktörer.
  Tove Nyth, olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.
  RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön. Ingen metod passar alla bränder och situationer.
  Kristina Lindfeldt, räddningschef i beredskap
  Konflikten innebär givetvis en ansträngning för RSG. Min bedömning är att det just nu inte påverkar vår förmåga att hantera akuta olyckor. Jag bedömer också att tryggheten och säkerheten för våra kommuninvånare kommer att vara fortsatt hög,
  Lars Klevensparr, förbundsdirektör RSG.
  Olyckor har skett då gasflaskor placerats under grillen.
  Mikael Hagberg olycksutredare på Räddningstjänsten Storgöteborg.
  Vi ansåg inte att vi skulle rikta krav på fastighetsägaren att göra en 3-miljoners investering bara för att Attendo ensidigt väljer att minska sin bemanning.
  Bo Carlsson
  Det vackra vårvädret med sol och vind gör att gammalt gräs snabbt torkar upp och blir lättantändligt.
  Mats Karlsson insatschef
  Håll koll på ljusen när du släcker ljuset!
  Räddningstjänsten Storgöteborg
  Det finns möjlighet att prata med rekryterare från vår personalavdelning, träffa brandmän som arbetar på stationen och att prova på de olika fystesterna
  Ann-Helen Augustsson Lindbäck
  De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller.
  Lars Klevensparr, direktör
  Under morgonen har vi personal på plats för att kontrollera att oljelänsarna håller för den oljan som är inlänsad samt gör en bedömning om ytterligare åtgärder måste vidtas
  Tord Johansson, Stabschef på Räddningstjänsten Storgöteborg
  Din vilja att visa omtanke och din förmåga att göra en viktig insats är grunden till att arbeta som brandman RiB.
  Räddningstjänsten Storgöteborg
  Vår kampanj: -Kom ihåg att släcka ljusen har säkerligen haft en bidragande orsak till det låga antalet ljusbränder
  Räddningstjänsten Storgöteborg
  För RSGs vidkommande är det dock synnerligen viktigt att den civila helikopterverksamheten säkerställs i närområdet till Göteborg
  Lars Klevensparr, förbundsdirektör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp